Korn | Meny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til hovedmeny
Hopp til lokalmeny
Hopp til støttemeny
Meny Logo

Korn

Korn

Kornartene tilhører grasfamilien. De blir dyrket på grunn av sine store næringsrike frø, som inneholder mye stivelse og en del protein. Kornartene er verdens viktigste vekster som nyttes både til mat og fôr.

 


Varebeskrivelse

I Norge dyrker vi i hovedsak kornartene bygg, hvete, havre og rug. De eldste funn av hvete og bygg i Norge er 4000-4500 år gamle. Korndyrking ble vanlig her i landet i slutten av steinalderen.

I 2007 hadde Norge ca. 14 700 kornbønder. Hvert år dyrkes det 1,2 – 1,3 millioner tonn korn på et areal tilsvarende halvannen gang Vestfold fylke (vel 3,2 millioner dekar). Den største andelen av kornet benyttes til fôr. I 2007 ble det produsert ca. 348 000 tonn matkorn hvorav ca. 280 000 tonn ble benyttet til mat. De tre største kornfylkene i Norge er Akershus, Østfold og Hedmark. Samlet import av matkorn i 2007 var 97 107 tonn og de viktigste importlandene er Kazakhstan, Tyskland og Baltikum. Det er i hovedsak ulike spesialsorter hvete (for eksempel durumhvete) og kvaliteter som ikke kan dyrkes i vårt klima som importeres.

Nye kornsorter og fruktbart samarbeid mellom bønder, industri og bakere har bidratt til at det brukes langt mer norsk korn i matmelet enn tidligere. De siste 30 årene har andelen norskprodusert matkorn anvendt i matmelet økt betydelig. Fra 3,9% i 1961 til 74,2% i 2007. Volummessig er hvete desidert størst. Man forventer at andelen norskprodusert matkorn som inngår i matmelet også i fremtiden vil ligge mellom 60-75%. Siden midten på 70-tallet har vi så å si vært selvforsynte med bygg og havre.

Bakeevne varierer med kornsortene og er knyttet til gluteninnholdet i proteinet. Glutenet gjør deigen seig og smidig, og binder væske godt.

Det finnes mange sorter matkorn innenfor de fire hovedartene (hvete, bygg, havre, rug) vi dyrker i Norge. Matkorn deles inn i ulike kvalitetsklasser. Hvetesortene deles for eksempel i fem klasser basert på proteinkvaliteten.

Kontrollen med matkorn er streng i Norge. Matkorn må tilfredsstille en rekke minimumskrav fastsatt av myndighetene og tilleggskrav fastsatt i avtaler mellom aktørene i verdikjeden korn – mel – bakervarer. Alt matkorn som leveres til kornmottak i Norge gjennomgår en rekke visuelle og laboratoriemessige undersøkelser. Det tas også systematiske stikkprøver i alle ledd i verdikjeden for å sikre at sluttproduktet har ønsket kvalitet.

Prisen på matkorn, såkalt målpris, fastsettes en gang i året i jordbruksforhandlingene. Målpriser fastsettes på mathvete, matrug, bygg, havre og oljefrø og gjelder fire av Felleskjøpets mottaksanlegg. Dette er mottaks- og transittanleggene på Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik. Den noterte pris ved disse anleggene skal i gjennomsnitt for sesongen ikke overstige målprisen. Det er fri prissetting på korn i andrehåndsmarkedet. Dette betyr at prisen mellom kornhandler og matmøllene er et forhandlingsspørsmål.

Det importeres korn for å dekke inn de kvaliteter som ikke produseres i Norge. Norske kornpriser er tradisjonelt vesentlig høyere enn prisene på verdensmarkedet. Tollsatsen for importert korn fastsettes som differansen mellom norsk engrospris og verdensmarkedspris. Den nødvendige importen fordeles gjennom kvoter med redusert tollsats. Kvotene fordeles ved auksjon administrert av Statens landbruksforvaltning.


Råvareinformasjon fra Opplysningskontoret for brød og korn


Råvarer

 • Hvete Hvete

  Hvete (Triticum aestivum var. aestivum L.) er en nesten like gammel kulturplante som bygg.

 • Bygg Bygg

  Bygg (Hordeum vulgare L.) har vært dyrket i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste kulturpla...

 • Havre Havre

  Havre (Avena sativa L.) er yngre som kulturplante enn bygg og hvete. Havredyrking kom til Norge f...

 • Spelt Spelt

  Spelt (T. aestivum var. spelta) er en kornart nært beslektet med hvete, og kalles ofte urkornet.<...

 
1 av 1 tips

 
 
1 av 1 tips

 
 

Er det noe du lurer på?

Vi har kokker i alle våre butikker som mer enn gjerne hjelper deg når du er i butikken! Her kan du også sende et spørsmål til kokken dersom det er noe du lurer på i forhold til matlaging.

Har du spørsmål vedrørende en spesifikk butikk, markedsføring eller sortiment så kan du bruke tilbakemeldingskjemaet i linken her.

Send