The New Chicken Dance

MENY og Kyllinggården har lansert en ny og bedre kylling – helt fri for narasin og antibiotika. Det er en stor nyhet som vi er veldig stolte av. Og store nyheter må feires. Vi utfordret derfor en av verdens beste musikkvideoregissør til å lage en ny versjon av det som er kåret til verdens mest irriterende sang: Kyllingdansen (også kalt fugledansen). For hvis kyllingen kan bli ny, burde det være håp for den dansen også.

Vi vet at vår nye kylling vil bli en klassiker, men kan man si det samme om den nye Kyllingdansen?

"Det er en megautfordring å få kyllingdansen til å se kul ut, men det er akkurat det vi har prøvd å få til..." - Ray Kay