Matskatter fra Oslo og Akershus

Med korte avstander fra bygd til by, og fra sjø til skog, er dette en region med store variasjoner i både kultur- og naturlandskapet. Endeløse åkre, dype skoger, en langstrakt kystlinje og bugnende innsjøer gir et stort spenn i matopplevelser fra denne regionen.