Valldal Grønt - Sunnmøre

Valldalbær-”dei beste i verda”.

Valldal er et dalføre som løper fra Storfjorden på Sunnmøre og ender på toppen av Trollstigen. På grunn av den lange og til dels kjølige våren her, får bærene tid til å utvikle god smak og aroma. I Valldal har de gjennom generasjoner opparbeidet seg kunnskap og erfaring med å dyrke jordbær som har en fin størrelse og som blir ekstra søte og saftige.

Valldal Grønt AS er eit dotterselskap av Valldal Eigedom AS. Selskapet er eigd av bærprodusentane i og omkring bygda Valldal, som ligg i Norddal kommune på Sunnmøre. Talet på aksjonærar er i overkant av 90. Det er omkring 40 aktive produsentar. Valldal Grønt AS er både mottakar og grossistselskap for produsentane i kommunen og områda omkring 

Produsentane i Valldal står for om lag 50 prosent av den delen av norskproduserte jordbær som går til matvareindustrien i Noreg (Lerum, Stabburet etc.). Det meste av den ferske bæra blir selt i den lokale marknaden på Nordvestlandet. Dette skjer gjennom BAMA-systemet, og hovudsakleg til Norgesgruppen.

Bærene til Valldal får du i utvalgte MENY-butikker i Møre og Romsdal


Relaterte artikler