Undredal Stølsysteri - Sognefjorden

Videreføring av tradisjoner. Sogn og Fjordane.

Beitebruk av støldrift har i generasjoner vært grunnlaget for Undredal som landbruk- og ostebygd. Stølsdrift er økologi i praksis, bygget på et perfekt samspill mellom dyr, mennesker og natur. Nyskapningen Kvit Undredal spinger direkte ut av tradisjonen, men er saltet, modnet og videreutviklet for dagens forbrukere. Brun Undredal fikk i 2005 statusen «Presidie» fra organisasjonen Slow Food, en bemerkelse for produkter som ivaretar lokale skikker og råvarer.


I Undredal er det å lage ost uløselig knyttet til bygda sin identitet. Så langt bak i tid vi kan spore, og fram til i dag, har det uten opphold blitt laget ost av egen melk.

De tre familiene som står bak Undredal Stølsysteri BA har loset denne stolte tradisjonen over i det moderne matlandskapet. Som det første geitostysteriet i Norge har vi full autorisasjon for produksjon og salg i hele Europa av hvit og brun ost. Og dette uten å måtte frårøve melken dens beste kvaliteter gjennom pasteurisering. Dette gjør at vi som lokalt ysteri også kan regne oss som del av en stolt europeisk tradisjon, der kvalitet ikke bare er relatert til tekniske kriterier, men til dyrehelse, jordsmonn, plantevalg og beitelandskapet.

Produktene fra Undredal Stølsysteri får du i utvalgte MENY-butikker i Sogn og Fjordane.