Holte Gård - Drangedal

Kvalitet og kreativitet.

I Drangedal kommune finner vi Holte gård, en gård på 1200 mål hvor all innmark er økologisk drevet. Her er alt kortreist, med mindre stress og skader på dyrene som en gevinst ved å tenke dyrevelferd. Her tenkes det også nytt i forhold til produktutvikling, noe som ga Andekråsconfit utmerkelsen Årets Nyskapning i den annerkjente kåringen Det norske måltid. 

Gården Holte ble kjøpt av nåværende eiere Bjørg og Halvor Olsen i 1984 og er på 1200 mål. Av dette er 88 mål dyrket innmark, resten skog og annen utmark. All innmark er i dag økologisk drevet. En del blir brukt som beite for gårdens gjess og økologiske kyllinger. Resten av gresset slåes og pakkes i rundballer for salg.


Gjess og ender

Kort etter overtakelsen i 1984, ankom de første gjessene fra Stavanger. Ruge- og klekkemaskin ble også kjøpt inn, og våren 1985 tittet gåsekyllinger ut av eggene for første gang. I 1989 kom det også ender til gårds. Gåse- og andekyllinger ble klekket ut i store mengder og ble sendt med buss, tog og fly til privatpersoner over hele landet. Vi ble etter hvert kjent under navnet Holte Gås og And. Produksjonen ble etter hvert utvidet til oppdrett av gåse- og andekyllinger til slakt. Prior ble mottaker av fuglene og ferdig slakt ble distribuert gjennom deres kanaler. Denne ordningen opphørte og i 1999 startet vi byggingen av nytt gårdsslakteri.

Eget slakteri - en fordel for dyra

I februar 2000 ble gårdsslakteriet på Holte Gård registrert og godkjent – og er i dag landets eneste private småskala-slakteri på fjørfe. En fordel med et eget slakteri på gården er at fuglene slipper transport over lange avstander. Dette minsker skader på fuglene og utsetter dem for mindre stress. Ved slakting hentes fuglene til slakteriet flere ganger om dagen for at de skal tilbringe kortest mulig tid i transportkassene. Minst mulig stress og lidelser på fuglene er positivt for strukturen og smaken på kjøttet. En fordel for fuglene er at de slaktes manuelt og slipper å henge levende etter beina på et transportband før avliving.

Kylling

I 2002 ble produksjonen utvidet enda en gang, etter ønske om å kunne levere en annerledes kylling. Ved vanlig oppdrett av slaktekylling, skal svært mange kyllinger vokse opp på liten plass på kortest mulig tid: 23 kyllinger pr. kvadratmeter og framfóring på 32 dager. Denne formen for oppdrett krever bruk av medisin; coccidiostatika. Dette blir brukt, som tilsetting i fòret fra første dag og fram til de to siste dagene før slakting.

På Holte Gård har kyllingene god plass når de vokser opp og de lever lenger: 7 kyllinger pr. kvadratmeter og framfóring på 58-100 dager. Denne formen for oppdrett skaper trivsel og gir liten grobunn for sykdom og bakterier. Antibiotika blir derfor ikke brukt på kyllingene våre. Gourmet kyllingen fra Holte Gård er derfor et unikt produkt blant kyllinger på markedet.

I 2004 startet vi også oppdrett av økologisk slaktekylling. Oppdrettet er godkjent av DEBIO.


Dyrevelferd i fokus

På Holte Gård følges fuglene fra egg og kylling til ferdig produkt. Vi prøver å gi fuglene et lykkelig liv og en «verdig død». Når fuglene er klare til å slaktes, blir de hentet av en de kjenner (som har vært med i det daglige stellet), plassert i kasser og kjørt den korte veien til slakteriet. Hos oss legges fuglene manuelt i en elektrisk avliver, som bedøver dem før de avlives. Dette gjør at du kan spise produkter fra Holte Gård med god appetitt og god samvittighet fordi du vet at dyret har hatt et godt liv og har endt sine dager på en så god måte som vi ser er mulig.


Produktene til Holte Gård får du i utvalgte MENY-butikker.

Relaterte artikler