Tips til nye hverdagsmiddager

Oppdagelsen av en ny rett betyr mer for menneskeslektens lykke enn oppdagelsen av en ny stjerne - Jean Anthelme Brillat-Savarin