Naturen kan det best selv

Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov.