Telemarkrøye

Telemarkrøye oppdrettes i Fyresvatn, mellom fjellene i Fyresdal i Vest-Telemark.

Dette er en kortreist fisk. Ikke Ishavsrøye, men Fjellrøye fra Telemark. Foreldrefisken er fra Fyresvatn, så Telemarkrøye er helt lik fisken som svømmer på utsiden av merdene. Innsjøen er særdeles dyp, hele 377 dybdemeter.

Vannet i Fyresvatn er kraftig regulert, noe som sørger for stor vannutskifting i innsjøen. Dette gir spesielt gode oppvekstforhold for fisken, da oksygenrikt vann stadig passerer gjennom anlegget. At vannet er så stort gjør at det tar lang tid å varme opp og kjøle ned, slike myke temperatur endringer er gunstig for fisken.

Røya er fra naturens side en stimfisk, noe som gjør den særdeles velegnet til oppdrett, den trives best når den har mye fisk rundt seg.  

 

Det dype rene vannet i Fyresvatn sørger for en ren og naturlig smak på vår fisk.

Det er mange grunner til at Telemarkrøyen er bærekraftig:

 • Telemarkrøye er basert på en stedegen stamme fra Fyresvatn
 • Rogn klekkes og yngel fôres, i et energivennlig resirkuleringsanlegg på land
 • Vannet renses og «avfallet» brukes som gjødsel for lokalt landbruk
 • Fisken settes så ut i merder i Fyresvatn, hvor denne igjen gjødsler den næringsfattige innsjøen
 • Fisken tas opp og slaktes og biproduktene er tenkt utnyttet lokalt til grønn-energiproduksjon
 • Fisken pakkes i resirkulerbare fiskekasser av kartong
 • Ingen vaksinering 
 • Ingen medisinbruk
 • Intet behov for å impregnere nøter mot groe
 • Ingen lakselus
 • Fôret som brukes er et standard Ørretfôr fra Skretting, noe vi håper å finne ett enda bedre og renere alternativ til i nær fremtid, selv om det pr i  dag har meget god kvalitet

 


Andre artikler