Finnmark Rein

Ekte natur. Ekte smak.

I Finnmark vandrer reinen hvert år opp til 600 kilometer langs de naturlige og urgamle flytteveiene mellom de ulike årtidsbeitene.