Rørosmeieriet AS - Røros

Røros på sitt beste.

Rørosmeieriet ble stiftet i 2001 for å ta vare på de rike mattradisjonene og gode råvarene fra Rørostraktene. Gjennom moderne håndverksproduksjon tilbyr Rørosmeieriet økologisk mat av høy kvalitet.

Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Rørostraktene.

Her får du blant annet økologisk cottage cheese, fløte, søtmjølk, rømme, smør og yoghurt.  Produktene bærer Debio sitt Ø-merke, som er det norske godkjenningsmerket for økologisk mat. Produkter som bærer Ø-merket og markedsføres som økologiske skal være produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Begrepet økologisk er rettsbeskyttet og kan bare brukes etter godkjenning av Debio.

Rørosmeieriet  sin økologisk rømme er blant annet perfekt til en annen norsk tradisjon – raksfisk! For oppskrift, se her.  

Bærekraft og økologi

Da Rørosmeieriet ble stiftet i 2001, hadde det vokst frem et sterkt økomiljø blant bøndene i Røros-traktene. Faktisk utgjorde den økologiske melkeproduksjonen her 10% av Norges totale økologiske mjølkeproduksjon på denne tida.


Dette sier Rørosmeieriet selv om bærekraft og økologi:

Røros-traktene er også en region med sterke mattradisjoner som vi strekker oss langt for å ivareta. Reseptene (oppskriftene) vi bruker, er eldre enn kunstgjødsel og sprøytemidler. Derfor mener vi at den beste og mest naturtro råvare er økologisk. Med økologisk råvare har vi det beste utgangspunktet for å lage kvalitetsprodukter.

I vår produksjon, legger vi også til grunn at økologisk råvare fortjener en mest mulig skånsom behandling og at skånsomme produksjonsmetoder gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.


Utvalget av produkter fra Rørosmeieriet vil variere fra butikk til butikk.

Foto: Geir Foden

Andre artikler