Brødr Ringstad - Rakkestad

Prisvinnende produkter av ekte håndlaget kvalitet fra Østfold

Gjennom håndlaget kvalitet og prisvinnende produkter har Brødr. Ringstad blitt et begrep i Østfold. Brødr. Ringstad har spesialisert seg på nedskjæring, produksjon og foredling av kjøtt av høy kvalitet. Det er voksende etterspørsel etter økologisk produkter, og mange av produktene herfra er derfor nettopp basert på økologiske råvarer.


Hos Brødr Ringstad kan du være trygg på at du får et kvalitetsprodukt. I flere generasjoner har vi vært spesialister på foredling av kjøtt, og vi ønsker å videreføre dette i mange år fremover.

Som en liten håndverksbedrift er vi avhengige av hele tiden å være profesjonelle; gi kundene våre den ekstra servicen vi mener de fortjener med personlig tilrettelegging, stor fleksibilitet og høy kvalitet. Vår håndverksmessige nedskjæring av dyrene, samt den gode fagkompetansen vi har, gjør at vi kan oppfylle våre kunders behov.

Brødr Ringstad har stor fokus på dyrevelferd og verdikjeden. Vi har derfor videreutviklet egne verdikonsepter som vi har kalt ”Gla'gris med krøll på halen”, ”Fransk storfe Blonde d'Aquitaine”, ”Fjellam fra Imsdalen” og ”Frittgående kalv”. Fôret og håndteringen av dyrene er viktig for at kvaliteten på kjøttet skal bli bra, og vi har derfor tett kontakt med våre leverandørbønder. Det er avtalt hva dyrene skal fôres med og hvordan levekårene skal være for å sikre at dyrene har det godt, og at vi får den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a. størrelse, smak og kjøttfylde.

Våre leverandørbønder sender sine dyr til slakt, og disse hele dyreskrottene av storfe, gris, lam og kalv leveres deretter til oss for nedskjæring og videreforedling. Hver enkelt dyreskrott som kommer inn til videreforedling vurderes av håndverkeren, før han bestemmer seg for hvordan dyret skal klassifiseres og best mulig skjæres ned. For deg som kunde betyr dette at du skal vite at hvert enkelt dyr har blitt behandlet etter håndverksmessige og tradisjonelle metoder.

Storfekjøtt fra kjøttferasen Blonde d’Aqutaine benyttes hovedsakelig som råvare i alle våre videreforedlede produkter. Når det gjelder svin, lam og kalv benytter vi råvarer fra dyr av våre egenutviklede verdikonsept i sesongen når vi har tilgang på disse dyrene, men supplerer med råvarer fra andre leverandører utenfor sesong.

Det er en også en voksende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet, og vi har derfor inngått leveringsavtaler med produsenter av økologisk storfe. Vi kan tilby våre kunder biffer, fileter, steker og videreforedlede produkter basert på råvarer fra økologisk storfe.

Bak all produksjon og foredling av våre råvarer, ligger det fra vår side et ønske om å søke det beste. Det å jobbe oss frem mot nye og spennende produkter, og optimalisere råvarene som er tilgjengelig, er viktig for oss!

Pinnekjøtt

Pinnekjøttet fra Brødr Ringstad er produsert av norske fjellam, og kvaliteten på årets råvarer bærer tydelig preg av at lammene har hatt en bra sesong i fjellet. Dette ser vi ved at lammene har vært store og kjøttfyldige. Nedskjæring av lammene og produksjon av pinnekjøttet blir gjort med  tradisjonelle og håndverksmessig prosesser. Etter nedskjæring blir de ferske sidene tørrsaltet med en saltblanding  hvor vi gnir inn saltet for hånd og deretter ligger sidene noen dager for trekking  i saltlake for å oppnå den riktige saltsmaken. Deretter skylles saltet av og sidene henges til tørk på et tørt, luftig og kjølig rom i flere uker. Denne tørkeprosessen er tilnærmet lik slik  de tørket pinnekjøttet på stabburene i gamle dager. For de som foretrekker røkt pinnekjøttet, røker vi pinnekjøttet for å tilsette litt ekstra smak. Pinnekjøttet blir røket med naturlig røyk når tørkeprosessen er ferdig. Vi leverer det mest av pinnekjøttet ferdig kuttet i pinner hvor vi  kutter og pakker pinnekjøttet for hånd. For Brødr Ringstad er den håndverksmessige håndteringen av produktet viktig for å levere pinnekjøtt med tradisjoner.

Produktene fra Brød. Ringstad får du i utvalgte MENY-butikker. 

Andre artikler