Fønix Håndverksbakeri - Tønsberg

Ferske glutenfrie bakervarer. Vestfold.

Fønix Håndverksbakeri startet i 2006 med en sped produksjon og eget utsalg. Bakeriet er lokalisert på Nauen utenfor Tønsberg og har gradvis utviklet og utvidet seg til det i dag fremstår som en viktig ferskvareleverandør av bakervarer i det glutenfrie markedet.


Fønix AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Avdelingen på Nauen er en avdeling for arbeidstakere med behov for varig tilrettelegging for å kunne fungere i arbeidslivet. Målet er å skape reelle, gode og utviklende arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsoppgavene tilrettelegges for den enkelte slik at alle får muligheten til å fungere best mulig på sitt nivå, samt gode muligheter for utvikling og mestring. I praksis blir dette «Livsglede gjennom arbeid».  

Per i dag har de 12 arbeidstakere i bakeriet, og to arbeidstakerne som fungerer som sjåfører og sørger for at det hver dag leveres ferske varer til bestemte butikker. I tillegg er det tre lærekandidater i bakerfaget, som etter to år i bedriften fullfører sin individuelle lærekandidatplan og går opp til fagprøve på lik linje med andre lærlinger, men med tilpasset opplæring. Dette er med på å sikre fremtidig kompetanse innenfor det glutenfrie segmentet.

Det finnes 31 ulike produkter. Daglig produseres i snitt ca. 600 produkter som distribueres til ca. 90 dagligvarebutikker, fordelt på fylkene Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Aust Agder og Kristiansandsområdet. I mange butikker kan kundene kjøpe de ferske varene to dager i uken.

Fønix Håndverksbakeri har i 2014 lisensiert alle sine produkter,  utvidet bakeriet og gjennomført en omfattende ombygging slik at de nå, i tillegg til å kunne gi 12 personer en meningsfull hverdag, er i stand til å møte den økende etterspørselen i markedet. 

Produktene fra Fønix Håndverksbakeri får du i utvalgte MENY-butikker. 

Relaterte artikler