Skjærgaarden prisvinnende Gartneri - Åsgårstrand

Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand leverer friske grønnsaker og urter som setter en spiss på et godt måltid. Gartneriet ønsker å drive med et langsiktig fokus på den levende matjorda de høster fra.

Langs kysten av Oslofjorden, her i Åsgårdstrand, er forholdene spesielt gode for dyrking av grønnsaker. De solrike dagene, den varme jorda og vinden fra havet skaper et mikroklimasom er perfekt for vår produksjon.

Skjærgaarden er eiet og drevet av Bjørge Madsen og Kristin Stenersen. Med god hjelp fra 30 sesongarbeidere ønsker vi å drive med et langsiktig fokus på den levende matjorda vi høster fra. Vi tror at kvalitet kommer av hva vi lærer hver eneste dag, og hvordan vi forvalter jorda til det beste for kretsløpet.

På gartneriet produserer vi smaksgrønnsaker som setter en spiss på måltidet. Så raskt temperaturen tillater det, ofte i slutten av mars, blir de første plantene satt i jorden etter en tjuvstart i drivhus. Fortløpende blir planter sådd slik at vi kan høste friske grønnsaker helt frem til november. Fra Skjærgaarden kan du få: vårløk, skjærgaardsløk, rød skjærgaardsløk, mange varianter urter - dyrket ute for smakens skyld. Vi har også et stort spennende felt med spiselige blomster.

Vi på Skjærgaarden er opptatt av levende matjord. Vi jobber for å skape et godt liv for mikrolivet i jorda. Når jordlivet er rikt får vi sterke, friske og motstandsdyktige planter, og behovet for kjemisk plantevern blir mindre. Alt produksjonsavfallet på gården komposteres. Sammen med husdyrgjødsel fra gode kolleger i nærområdet, legger vi avfallet i ranker til kompostering. Komposten blir tilført jordene enten på våren eller på høsten.

Etter innhøsting av tidlige kulturer sår vi åkrene til med grønngjødsling for å blant annet forbedre jordas fruktbarhet, tilføre næringsstoffer og opprettholde det biologiske mangfoldet, til vi skal dyrke grønnsaker der neste gang.

Gartneriet er Norges støreste produsent av vårløk, og deres produkter finnes i alle landets MENY-butikker. 

Andre artikler