Driftssjef

Driftssjef

Driftssjefen er bindeleddet mellom butikkene og servicekontoret, og sørger for at butikksjefen får den hjelp og støtte han eller hun trenger for å nå sine mål.

Oppfølging av regnskap, budsjetter og andre nøkkeltall er viktig for å sikre god kostnadskontroll og inntjening. 

Den viktigste oppgaven til driftssjefen er å være en god mentor for butikksjefene. Våre driftssjefer har ansvaret for 10-20 butikker og er mye på farten.