Ferskvarekonsulent

Ferskvarekonsulenten har ansvar for å følge opp ferskvareavdelingene regionalt.
Foto: Erik Norrud
Foto: Erik Norrud

Han eller hun følger opp avdelingene slik at de er i henhold til Menys konsept, og at trygg mat rutiner iveretas. 

Ferskvarekonsulenten er også ferskvaresjefens sparringspartner når det gjelder vareutvalg, kompetansebehov og oppfølging av lærlinger.

De fleste av våre ferskvarekonsulenter har fagbrev som butikkslakter eller kokk, lang erfaring fra butikk og innehatt stilling som ferskvaresjef.

Møt Naim - Ferskvarekonsulent 

Relaterte artikler