Kjøpmann

Kjøpmann

Kjøpmannen har det totale drifts- og personalansvaret for butikken, inkludert budsjett- og resultatansvar.

Han eller hun skal sørge for at butikken til enhver tid fremstår i henhold til Menys standarder og konsept. Som viktige arbeidsoppgaver kan vi nevne rekruttering, opplæring, etablere gode rutiner og salgsaktiviteter i butikk.

Kjøpmannen har også en del administrative oppgaver, samtidig som han må holde jevnlige møter med sine avdelingsledere samt selv delta på regionale møter med kjøpmenn fra andre butikker. Mange av våre kjøpmenn kommer fra stillingen assisterende butikksjef.