Vår medarbeiderfilosofi

Vår medarbeiderfilosofi

Glade og fornøyde medarbeidere skaper gode handleopplevelser for kundene. Trivsel på arbeidsplassen, utviklingsmuligheter og ordnede arbeidsforhold er viktige faktorer som i stor grad påvirker de ansattes motivasjon.

Derfor er følgende virkemidler sentrale i MENYs medarbeiderpolitikk:

• Vi skal være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver med gode arbeids- og lønnsforhold

• Vi satser på medarbeiderutvikling gjennom egen internkurs og ulike utviklings- og fagprogrammer

• Vi gir våre medarbeidere muligheter til å gjøre karriere gjennom internrekruttering og traineeordning

• Vi vet at våre medarbeidere setter pris på et godt sosialt miljø på arbeidsplassen, og butikkene har derfor ulike sosiale events

• Vi har lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivåer

• Vi har bonusordninger for flere av ledernivåene i butikken

• Vi gir stipend til relevant viderutdanning f.eks fagbrev eller BI

• Vi har gode personal- og pensjonsordninger for våre ansatte