Kurs og utviklingsprogrammer

I MENY er vi opptatt av å gi alle som jobber hos oss muligheten til å utvikle seg. Vi har derfor et omfattende kurstilbud og ulike leder- og utviklingsprogrammer for våre ansatte.

Vi vurderer kontinuerlig behovet for nye opplæringstiltak i takt med endringer i markedet og folks matvaner! Det er viktig for oss at ansatte får den riktige opplæringen slik at de føler trygghet og stolthet i arbeidet sitt.

MENY SKOLEN

Vi tilbyr kurs som er relevante for din hverdag i butikken. Vi har klasseromskurs og egen kursweb. Både fagkurs og lederkurs er tilpasset ulike stillingskategorier i organisasjonen. 

E-læring (kursweb)
MENYs ansatte har tilgang til sin egen kursweb hvor vi har mange ulike kurs. Her får du grunnleggende kunnskap om temaer som kjøtt, sjømat, trygg mat, bruk av butikkdata, allergi/økologi, kundebehandling m.m. 

Klasseromskurs
Klasseromskurs deler vi opp i to hovedgrupper; fagkurs og lederkurs. Fagkursene fokuserer på ulike temaer som er relevante for medarbeidere i ulike avdelinger; for eksempel ost, kjøtt og fisk.

Lederkursene retter fokus mot viktige temaer for ledere med resultat- og personalansvar. For eksempel personaladministrasjon, medarbeidersamtaler, praktisk ledelse og rekruttering.

Samlinger
Vi gjennomfører også enkelte opplæringstiltak i form av samlinger. Blant annet KRAFT lederutviklingsprogram, Ledelse i praksis, Traineeprogram og Spesialistprogram.

Din motivasjon, kompetanse og personlighet danner grunnlaget for dine karrieremuligheter. Hos oss kan du utvikle dine ferdigheter dersom du er motivert for det. Vi har programmer både for de som ønsker å bli ledere på sikt, og for de som allerede er det.

Last ned vårt karrierehefte her.