Trainee

MENY har sitt eget Traineeprogram for talenter som ønsker å nå langt innen varehandel. Programmet gjennomføres på ett år.

Programmet har som målsetting å utdanne personer som har potensiale til å kunne inneha stilling som butikksjef eller ferskvaresjef i en av våre butikker. 

Under traineeåret får du en egen fagansvarlig som veileder deg gjennom programmet. 

Programmet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor feltene ledelse, økonomi og drift.

I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk.

Vi tilbyr to typer traineeprogram:

Butikktrainee: 
For å kunne søke på butikktraineeprogrammet bør du ha 2 års relevant utdanning etter videregående skole (for eksempel Varehandelsledelse/BI), og helst ha jobbet deltid i en av våre butikker ved siden av. Eller du kan ha minst 2 års praksis fra butikkarbeid på fulltid.

Ferskvaretrainee: 
For å kunne søke på ferskvaretraineeprogrammet må du ha fagbrev som for eksempel butikkslakter, pølsemaker, sjømathandler eller kokk. I tillegg til fagbrev er det ønskelig med erfaring fra en av våre butikker. Lang erfaring fra ferskvareavdelingen kan veie opp for manglende fagbrev.

Se også våre kurs og utviklingsprogrammer