Trainee

MENY har sitt eget Traineeprogram for talenter som ønsker å nå langt innen varehandel. Programmet gjennomføres på ett år.

Programmet har som målsetting å utdanne personer som har potensiale til å kunne inneha stilling som butikksjef eller ferskvaresjef i en av våre butikker. 

Under traineeåret får du en egen fagansvarlig som veileder deg gjennom programmet. 

Programmet består av trening i ulike avdelinger i butikken, samt opplæring innenfor feltene ledelse, økonomi og drift.

I tillegg gjennomføres det coachingsamtaler, ulike samlinger og hospitering i annen butikk.

Vi tilbyr to typer traineeprogram:

Butikktrainee: 
For å kunne søke på butikktraineeprogrammet bør du ha 2 års relevant utdanning etter videregående skole (for eksempel Varehandelsledelse/BI), og helst ha jobbet deltid i en av våre butikker ved siden av. Eller du kan ha minst 2 års praksis fra butikkarbeid på fulltid.

Ferskvaretrainee: 
For å kunne søke på ferskvaretraineeprogrammet må du ha fagbrev som for eksempel butikkslakter, pølsemaker, sjømathandler eller kokk. I tillegg til fagbrev er det ønskelig med erfaring fra en av våre butikker. Lang erfaring fra ferskvareavdelingen kan veie opp for manglende fagbrev.

Se også våre kurs og utviklingsprogrammer

Relaterte artikler