Kundebetingelser

"

1. Trumf medlemsavtale og delprogram
For å bli Trumf-medlem inngår du avtale med Trumf AS ved å gi samtykke til at dine personopplysninger kan behandles for dette formålet. Behandlingen er nærmere beskrevet i personvernerklæringen som er en del av disse vilkårene.

\n

Trumf-medlemskap gir deg for tiden 1 % bonus på kjøp i alle NorgesGruppens dagligvarebutikker, og hos Trumf-partnere. Hos Shell får du 30 øre/liter i bonus.
Blir du med i Meny Sunnhetsbonus får du 7 % bonus på kjøp av fersk frukt og grønt, grove brød og fisk hos Meny.

\n


Blir du med i KIWI PLUSS får du 7,5 % bonus på kjøp av frukt og grønt hos Kiwi.
I KIWI bursdagsklubb får registrerte barn til og med sju år en bursdagseske med innhold som bidrag til å arrangere bursdag for ti personer.
Blir du med i Joker Glad får du 5% bonus får det du handler i Joker-butikker på mandager.

\n


Gjennom ViaTrumf får du bonus fra tilknyttede nettbutikker. Rabattsats varierer mellom butikkene.

\n


Visse dager tilbys ekstra bonusopptjening (trippel-trumf) ved kjøp i KIWI, SPAR, Joker, MENY og Jacobs. Informasjon om dette gis på SMS, e-post og på nettsteder.

\n


Ved spesielle kampanjer kan ekstra bonus bli gitt.

\n


Med betalingskortet Trumf Visa får du ytterligere bonus. Se her for vilkår. Oppspart bonus samles på din Trumf-konto, og kan tas ut ved overføring til bankkonto, gjennom kuponger eller ved overføring til Eurobonus.

\n


2. Endring av vilkår for bonusberegning
Trumf og Trumf-partnere kan endre medlembetingelser, herunder regler for beregning av Trumf-bonus, med en måneds varsel. Slike endringer vil bli kommunisert på www.trumf.no og eventuelt på e-post og ved pålogg.

\n


3. Min side
Du finner dine samtykker, samtykker fra et eventuelt felles medlemskap og registrerte opplysninger, samt opplysninger om kjøp og oppspart poengsaldo, når du er innlogget på Min side på www.trumf.no. Tiden det tar før bonusen godskrives Trumf-konto kan variere avhengig av virksomheten. Forventet tid kommuniseres på Trumfs nettsider.

\n


Du kan melde deg av kommunikasjon via SMS, og fra våre partnere, uavhengig av hva andre i et eventuelt felles medlemskap gjør. Trumf må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg på e-post for å kunne administrere medlemsforholdet.
På Min side kan du endre opplysninger som etternavn, adresse, telefon, e-post og bankkontonummer. (Når du registrerer eller endrer bankkontonummer vil dette skje ved hjelp av BankID…).

\n


Ønsker du å endre fornavn må du kontakte Trumf kundeservice og legge ved kopi av attest fra Folkeregisteret. Ønsker du å endre lagrede opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du kontakte Trumf kundeservice.

\n


4. Spare Trumf-bonus
Du sparer Trumf-bonus ved kjøp av varer og tjenester fra Trumf-partnere. Noen tjenester kan ha periodisk bonusavregning.

\n


Du får Trumf-bonus hver gang du benytter Trumf-kortet, Trumf Visa-kortet, registrert betalingskort eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter. Å spare Trumf-bonus ved bruk av betalingskort starter etter at du har fått bekreftelse fra Trumf. Du kan kun registrere bankkort der ditt navn står som eier.
Hvilken bonussats som opptjenes ved den enkelte handel varierer avhengig av virksomheten og vil bli kommunisert av den enkelte deltakende virksomhet i butikken eller på deres internettsider og/eller på Trumfs nettsider. For eksempel tilbyr delprogrammene KIWI Pluss og Meny Sunnhetsbonus ekstra Trumf-bonus for visse produktgrupper.

\n


Trumf forbeholder seg retten til å korrigere godskreven bonus dersom bonusutbetalingen skyldes en feil, herunder feilberegninger fra Trumfs side. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

\n


5. Hvordan ta ut Trumf-bonus
Du kan ta ut Trumf-bonus gjennom overføring til bankkonto, gjennom bonussjekker eller ved å veksle inn i varer/tjenester. Trumf utbetaler bonus til medlemmer med egen avtale eller til medlemmer i et eventuelt felles medlemskap. I et felles medlemskap spares bonus fra hvert av medlemmene på en felles konto, og hvert medlem har rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus.

\n


6. Felles medlemskap
Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over handel for husholdningen, og at kommunikasjon og tilbud vil kunne tilpasses husholdningens samlede forbruk.

\n


Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til fellesskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres opplysninger. Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

\n


7. Å si opp avtalen
Du kan si opp medlemskapet ved å ringe kundeservice eller sende skriftlig oppsigelse til Trumf. Opptjening av Trumf-bonus opphører samtidig med at oppsigelsen er registrert.

\n


Har du et individuelt medlemskap vil oppspart Trumf-bonus utbetales til deg. Opptjente bonuspoeng tilfaller Trumf dersom du ikke fremmer krav om uttak av bonus innen tre år. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet.
I et felles medlemskap kan du kun si opp avtalen for deg selv. Oppspart bonus og registrerte opplysninger forblir i det felles medlemskapet.

\n


Ved brudd på Trumfs medlemsbetingelser, misbruk av Trumf-kort eller annet mislighold, forbeholder Trumf seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. For et felles medlemskap kan slik oppsigelse gjelde alle deltakere i medlemskapet.

\n


Ved endring i vilkår som krever samtykke, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet samtykke, forbeholder Trumf seg retten til å si opp avtalen med xx måneders varsel. Dette gjelder også dersom Trumf beslutter å avvikle medlemskonseptet.

\n


8. Adresseendring
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet til Trumf uten ugrunnet opphold.

\n


9. Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Trumf-bonus kan Trumf forlange å få fremlagt kvittering.

\n


10. Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som Trumf ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Trumf fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Trumfs kontroll, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som eksempler på hendelser utenfor Trumfs kontroll regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

\n


11. Overdragelse av Trumf-bonus (Disposisjonsrett til Trumf-bonus?)
Trumf-bonus kan ikke overdras til tredjepart, eller brukes av andre enn medlemmer i et eventuelt felles medlemskap du er med i.
Ved dødsfall har andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap full disposisjonsrett over medlemskapets samlede Trumf-bonus. Dersom det ikke foreligger et felles medlemskap overføres Trumf-bonus til boet, forutsatt at gyldig skifteattest legges frem for Trumf innen 3 år.

\n


12. Overdragelse av avtalen
Trumf forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Trumf-ordningen videre.

\n


13. Det er frivillig å bli Trumf-medlem
Å bli Trumf-medlem er frivillig. Du kan handle på medlemsbutikkene uansett, men sparer da ikke opp Trumf-bonus.

\n

 

\n

Se personvernerklæring

\n

Se cookies

"

MENY bruker cookies på sine nettsider for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av cookies.