MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

For ansatte i MENY, Helgø MENY, Jacob’s og CC MAT

Vi har som ambisjon å skape smil og positive handleopplevelser hos våre kunder. Da må vi starte med oss selv! Trygge og ordnede arbeidsforhold = Motiverte ansatte = Fornøyde kunder.

Formålet med denne medarbeiderundersøkelsen er å gi et godt bilde av faktorer som påvirker din hverdag på jobben. Det er DU som er i fokus her, - og dette er din sjanse til å gi innspill på hvordan du har det. Vi spør både om hvordan du opplever arbeidet ditt, om hvordan du blir ledet og om hvordan du opplever at samarbeidet er.

Kjøpmann får en rapport om resultatene og det er forventet at resultatene presenteres for butikken. Det er viktig å understreke at undersøkelsen er anonym, - og det er ikke mulig å spore opp hva du har svart. Og, jo flere som svarer, desto bedre er det!

Undersøkelsen vil normalt ta maks 5 minutter å gjennomføre. Takk for at du tar deg tid til dette.

Klikk her for å svare på medarbeiderundersøkelsen

Din identitet vil holdes skjult. Resultatene behandles av et eksternt firma, slik at ingen i Profilhuset Meny Jacob's kan se hvem som har svart hva. Lederen i din butikk vil kun ha tilgang til summerte resultater for hele butikken, og ansvarlige på Servicekontoret har tilsvarende tilgang, dvs bare til summerte rapporter per butikk og for kjeden totalt.