MENY reduserer matsvinn i butikkene

MENY reduserer matsvinn i butikkene

Publisert 12. desember 2016
Hvert år kaster vi i Norge spiselig mat for ca 20 milliarder kroner. Det betyr at hver forbruker kaster 46,3 kilo mat i året, noe som tilsvarer omtrent 15 % av det vi kjøper i verdi. MENY var først med nedprising av varer og har de siste tre årene redusert svinnet i butikk betydelig. Nå tas ytterligere grep for blant annet å redusere matsvinnet på frukt og grønt.

Bransjeavtale

Med noen få unntak, skal alle pakkede matvarer være påført holdbarhetsdato. Matvarer som blir dårlige over tid, såkalt lettbedervelig matvarer, skal være påført «Siste forbruksdag» mens mere holdbare produkter skal merkes med «Best før». Vi ser at forbruker ofte ikke ser forskjellen på denne merkingen og vegrer seg for å kjøpe varer som nærmer seg datomerking.

Mye god mat ender derfor med å bli kastet og dette ønsker vi å gjøre noe med. Arbeidet med å redusere matsvinn har vært et fokusområde i MENY siden 2012 og matsvinn står daglig på agendaen i alle møtene til avdelingslederne. I tillegg til tiltak i egne butikker som nedprising av varer og omplassering av frukt og grønt, har vår interesseorganisasjon, Matbransjen, signerten intensjonsavtale for å redusere matsvinnet. 

Omplassering av frukt og grønt

Frukt og grønt står for 23 prosent av alt matsvinnet i MENY, og tiltak i denne varegruppen er derfor veldig viktige virkemidler for å redusere det totale matsvinnet vårt. 

Emballering av frukt og grønt har skutt i været de siste årene. Emballasje beskytter mot støt, holder på fuktighet og beskytter mot bakterier. Men det som var ment som et beskyttende tiltak har nå ført til at vi kaster mer frukt og grønt enn før.

For å unngå dette har vi derfor lansert «Omplassert frukt og grønt». Det betyr at vi plukker ut den friske frukten slik at ikke hele esken kastes dersom kun ett eple er råttent. All utplukket frukt legges i en løsvektseksjon og selges til sterkt rabattert pris.

«Våre ansatte tar nå manuelt frukt og grønnsaker ut av emballasjen og tilbyr dette til kundene til 10 kroner kiloen. Vi har strenge kvalitetsstandarder i MENY, så det vi tilbyr, også i denne dedikerte seksjonen, er prima vare. Dette i kombinasjon med andre grep vi gjør vil kunne reduseresvinnet i frukt- og grøntavdelingene med opptil 20 prosent»

- Vegard Kjuus

Pilotprosjektet ble lansert i 19 butikker i Oslo og Akershus i april 2016. Tiltaket ble applaudert av blant annet Klima- og miljøminister Vidar Helgesen som et godt tiltak for å forhindre matsvinn. 

Nedprising

MENY var først i norsk dagligvare med nedprising av varer. Nå blir varer som nærmer seg utløpsdato solgt med store rabatter. Produktene blir tydelig merket og tilbakemeldingene fra kundene er svært gode. Tallene viser at hver MENY-butikk i gjennomsnitt kastet 12 tonn mindre mat i 2015 sammenlignet med 2012. Nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato fører til at vi kaster mindre spiselig mat, og selger den i stedet.

I tillegg til nedprising har vi innført bedre bestillingsrutiner, vi har optimalisert emballasje, gjennomgått produktmikser og endret pakkemetode på varer.