MENYs bidrag til en bærekraftig utvikling

Publisert 12. mai 2014
Det er viktig for MENY å gjøre de riktige valgene for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi har derfor et stort utvalg av økologiske, Fairtrade - og miljøsertifiserte varer. Samtidig er alle MENY-butikkene og vårt hovedkontor Miljøfyrtårn-sertifisert.

MENY er Miljøfyrtårn-sertifisert

Å være Miljøfyrtårn innebærer at MENY arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. 

For å være sertifisert, må vi oppfylle krav til system, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til vann, samt gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Både butikkene og hovedkontoret er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som dokumenterer at vi tar miljøansvar.

Stort utvalg av miljømerkede varer

Hos MENY finner du rundt 100 miljømerkede
varer, deriblant vask- og rengjøringsmidler, flekkfjerner, hygieneartikler, papirprodukter og batterier.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Det gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe. Svanemerkede rengjøringsmidler oppfyller for eksempel strenge kravMiljømerket Svanen knyttet til giftighet og nedbrytbarhet, i tillegg til å ha god vaskeevne.

De svanemerkede varene plasseres sammen andre varer i samme kategori, men med en tydelig og ensartet merking som går igjen i materiell på nett og i kundeaviser.

Gjenbrukspose

I MENY ønsker vi å stimulere til redusert bruk av plastposer, for redusert miljøbelastning. Derfor lanserte vi i 2008 gjenbruksposen, utviklet i samarbeid med Grønn Hverdag. Den er laget av slitesterk polyester og kan brukes igjen og igjen.

Blir den ødelagt, får du ny gratis!

Etikk i verdikjeden

Vi ønsker å bidra til at varene våre kunder kjøper er produsert på en anstendig og verdig måte – for bak hvert et produkt MENY selger, står det mennesker. Arbeidet med etikk i verdikjeden handler blant annet om å forhindre barnearbeid og å fremme retten til fagorganisering, trygge arbeidsplasser og bærekraftig miljøforvaltning.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og for andre samarbeidsparter har NorgesGruppen (som MENY er en del av) vedtatt tiske retningslinjer ovenfor sine leverandører.

Etiske retningslinjer for leverandører er basert på FN og ILO-konvensjoner, disse er kontraktsfestet med sentrale leverandører. NorgesGruppen har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2001 og rapporterer årlig på arbeidet med etikk i verdikjeden. 

Les mer her:

Fairtrade 

MENY har ett stort utvalg av Fairtrade-merkede produkter; verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel. Gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og et bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Krav til arbeidsforhold og handelsbetingelser sørger for at bønder og arbeidere i utviklingsland får bedre betalt for råvarene de dyrker. Fairtrade-merket garanterer at produsentene får en minstepris for varene sine som dekker bærekraftige produksjonskostnader og levekostnader.

Merket garanterer også en premium i tillegg til prisen som skal brukes til lokale sosiale prosjekter eksempelvis, skole, brønn, helsetjeneste. Ytterligere stilles det miljøkrav til produksjonen, blant annet til reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing.

Eksempelvis bidrar ordningen til at lokale bønder i Guatemala får en rettferdig pris for kaffen de selger.

Fairtradeordningen er med på å stabilisere økonomien til fattige kaffeplukkere, og bidrar dessuten til å gjennomføre ordninger som fødselspermisjon, bygging av skoler og helsestasjoner. 

Satser på økologiske varer 

I dag har MENY-butikkene tilgang på hele 1900 økologiske varer, noe som gjør oss til en av de beste på økologisk mat i Norge. Hos oss kan du blant annet velge økologisk frukt og grønnsaker, melk, ost, yoghurt, egg, brød, kjøtt, kaffe, juice, oljer, ketchup og sennep, hermetiske grønnsaker, pasta, sjokolade og sukkervare, frokostblandinger og bakervarer.

De økologiske varene plasseres sammen med andre varer innenfor de forskjellige varegruppene, men er tydelig merket med Ø-merket. Denne merkingen går også igjen på nettsider og i kundeaviser. Og trenger du hjelp eller har spørsmål, spør de ansatte i butikken! Vi har utviklet et eget web-kurs for alle våre MENY-ansatte og har i tillegg egen økologiansvarlig i hver enkelt butikk.

I MENY satser vi på økologiske varer både fordi denne maten produseres på naturens premisser på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov, og fordi vi merker økt etterspørsel fra våre kunder.

For at en vare skal kunne merkes som økologisk, må den være produsert uten kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler som kan forurense vassdrag og grunnvann og ytterligere med minimal bruk av tilsetningsstoffer, uten GMO, og uten å tilføre kunstige fargestoffer. I tillegg stilles det krav til dyrevelferd utover norsk lov.

Les mer om: