Hvorfor så mye plast som emballasje?

Mange lurer på hvorfor MENY bruker plastemballasje, særlig rundt frukt og grønt. Kan vi ikke bare ha løsvekt eller bruke papir? Her kan du lese mer om hvorfor det er nødvendig med plast og hva vi gjør for å redusere plastbruken. Du kan også lese om bæreposer.

Fjerner vi plastemballasjen på frukt og grønt, dukker det opp et større miljøproblem; økt matsvinn.

 – Den største miljøbelastningen er å kaste frukt og grønt, fremfor å spise den. Holdbarheten øker betydelig med plastemballasje, sier Anne Marie Schrøder i Matvett.

Dette gjelder særlig for frukt og grønt, fordi de inneholder veldig mye vann, fra 75 til 96 prosent.

I romtemperatur vil en gulrot, agurk eller paprika som ikke er pakket i plast fort tørke ut, og dermed havne i søpla.

- Plastpakkingen gjør at grønnsakene mister mindre vann og holder seg friskere lenger. Et eksempel er agurker. Uten plast holder de ifølge BAMA i rundt tre dager, med plast i omtrent to uker, sier Schrøder.

Så er det slik at vi i Norge, særlig i vinterhalvåret, importerer en del frukt og grønt, hvilket betyr lengre reisevei og større krav til beskyttelse for å sike holdbarheten.

Men hvorfor kan vi ikke bruke papir som emballasje, spør mange?

Papir holder ikke like godt på fuktigheten og bidrar derfor ikke til forlenget holdbarhet, som dermed kan bety økt matsvinn.

Matproduksjon gir større miljøbelastning

Hver og en av oss kaster hvert år 42 kilo mat. En av årsakene er feil eller mangelfull emballering som gir maten skader eller kortere holdbarhet. 

– Jo mer mat vi kaster, jo mer mat må vi produsere med de miljøbelastningene det medfører. Det er svært viktig at vi jobber aktivt med å redusere matsvinnet, forklarer Schrøder og legger til at miljøbelastningen er betydelig større ved produksjon av matvarer enn ved produksjon av emballering, også iberegnet noe plastforsøpling.

  • Her kan du lese mer om at matsvinn er et større miljøproblem enn plastemballasje

Mål om mindre plast

Plast er et nyttig materiale for å bevare produktkvaliteten og redusere matsvinnet, men likevel ikke uproblematisk. Det kan ta flere hundre år å bryte ned plast, derfor er det svært problematisk når den ender i naturen. Plast er i ferd med å bli et av de største problemene i verdenshavene, og gjør stor skade på fisk, fugl og dyr. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å levere all plast til gjenvinning, også emballasje og frukt- og grøntposene.

På enkelte områder bruker vi i dag mer plast enn nødvending. Vi har derfor blant annet som mål å redusere plastforbruket på frukt og grønt med 20 prosent, tilsvarende 150 tonn, innen 2020. I dialog med våre leverandører har vi fokus på at de skal bruke minst mulig plast og/eller søke alternative emballasjeløsninger der det er mulig

Arbeidet er startet, eksempelvis har vi:

  • skiftet begrene med epler og tomater fra plast til papp
  • erstattet plastbegrene i salatbaren med papp
  • endret lokket på blåbærshakerne for å redusere plasten. 

I egen produktutvikling søker vi også å finne egnede alternativer til plast som emballasje. Eksempelvis kommer våre kalde ferdigretter, lansert høsten 2017, i miljøvennlig pappemballasje. Vi har også fått inn to nye miljøvennlige begre for varmmat.

Nå blir det mindre plast hos MENY

Mer papp og løsvekt. Og kun resirkulerbar plast. Vi intensiverer arbeidet med...

Hygiene og kundeinformasjon

Emballasjens viktigste oppgave er, som nevnt over, å ivareta kvaliteten slik at vi hindrer matsvinn. Når det gjelder frukt og grønt, er det også flere grunner til emballering, blant annet hygiene og kundeinformasjon. Emballasjen reduserer risikoen for smitte ved at varen ikke blir tatt på av så mange. Vi anbefaler likevel at frukt og grønnsaker skylles godt før bruk.

I tillegg gir emballasjen oss mulighet til å merke varene, noe som er blitt stadig viktigere med økt utvalg. De siste fem årene har vårt sortiment innen frukt og grønt økt med 40 prosent. Og det er spesielt viktig å merke økologisk frukt og grønt. Her er det strenge krav om tydelig å skille mellom konvensjonell og økologisk dyrkede produkter, samt krav om sporing tilbake til produsent.

Kortreise uten emballasje

I MENY kjøper vi opp større partier sesongvarer rett fra bonden, for å ha de beste norske råvarene tilgjengelig. Eksempelvis har vi på høsten en del kortreiste varer, slik som rotgrønnsaker og frukt. Fordi de er kortreiste, er vi ikke så avhengige av emballasje for å sikre holdbarheten. 

Bruk gjenbrukspose!

For mange er bæreposen selve symbolet på plast. Heldigvis havner ganske få norske plastposer i naturen. Ifølge Miljødirektoratet blir 80 prosent av dagens bæreposer gjenbrukt som søppelposer. Og når det gjelder MENYs bæreposer, så er de laget av 50 prosent gjenvunnet plast.

Vi har likevel et mål om å selge færre plastposer og oppfordrer våre kunder til å bruke gjenbruksposen av slitesterk polyester. Den er en klar miljøvinner, nettopp fordi den kan brukes mange ganger. Vi har gjenbruksposer i kassaområdet i våre butikker, og gir en ny gratis om din er ødelagt. 

Vi oppfordrer våre kunder til å bruke gjenbruksposen. Vi oppfordrer våre kunder til å bruke gjenbruksposen.

15. august 2018 vil Handelens miljøfond bli innført. Handelen, har i samarbeid med regjeringen, blitt enige om å etablere et «posefond» som skal bidra til å redusere bruken av plastbæreposer. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre pr plastpose, og disse midlene går uavkortet til å iverksette relevante miljøtiltak.

Bæreposer av papir eller bioplast?

Når det gjelder papirposer versus plastbæreposer, så viser undersøkelser at det kreves mer energi for å produsere papirposer enn plastposer. Se analyse her.

I tillegg er det mer plasskrevende og tyngre å frakte papirposer, noe som igjen fører til mer utslipp ved transport.

Men ut i fra et forsøplingsperspektiv er papirposene et bedre alternativ enn plastbæreposene. Fordi vi ønsker å gi kundene våre flere valg, ble papirposer innført i alle MENY-butikker i juni 2018.

Men hvorfor ikke bruke bæreposer av bioplast, spør enkelte? 

Det er ikke dokumentert at bioplasten brytes ned i naturen, spesielt ikke i havet hvor det er kaldt vann. I tillegg er det slik at bioplasten ikke er gjenvinnbar, slik plastposene er.

Ingen mikroplast hos MENY

I hundrevis av tannkremer, såper, skurekremer, hårprodukter, ansiktsskubber og andre hygieneprodukter blir det tilsatt ørsmå partikler av plast. Disse plastpartiklene skaper miljøproblemer ved at de ender opp i havet hvor det tar flere hundre år før de brytes ned. Derfor har vi i MENY faset ut alle produkter med mikroplast. I dag har ingen av våre MENY-butikker produkter med mikroplast.