Sammen tar vi ansvar

Det er viktig for MENY å gjøre de riktige valgene for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi har derfor valgt å ha et stort utvalg av etiske- og miljøsertifiserte varer, samt å miljøsertifisere alle butikkene og hovedkontoret etter miljømerket Miljøfyrtårnet.

Gjenbruksposer

Visste du at vi i Norge bruker over en milliard plastposer i året? I MENY ønsker vi å gjøre det enklere for deg å bruke færre.

Derfor lanserte vi gjenbruksposer sommeren 2008. Gjenbruksposene ble utviklet i samarbeid med Grønn Hverdag og er den klare miljøvinneren, nettopp fordi den skal brukes mange ganger og gjenbruk reduserer belastningen på miljøet. Den er laget av myk slitesterk polyester med ribstop som kan lett rulles sammen for å få plass i en lomme eller i en veske.

Bruker du plastposene våre er det viktig å vite at de er laget av hele 50% resirkulert plast, så den plasten som samles inn kommer til nytte igjen her.

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer at MENY arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. For å være sertifisert må vi oppfylle krav til system, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til vann og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 Les mer på http://www.miljofyrtarn.no/

Økologiske varer

MENY har fokus på matglede kombinert med et stort vareutvalg, og fører i dag et av Norges største utvalg på økologisk mat. Vi satser på økologi og vil tilby våre kunder stadig flere varer til konkurransedyktige priser. 

Økologiske varerØkologisk matproduseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes og plantenes naturlige adferd og behov.

For at en vare skal kunne merkes som økologisk, må den være produsert uten kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler som kan forurense vassdrag og grunnvann og ytterligere med minimal bruk av tilsetningsstoffer, uten GMO, og uten å tilføre kunstige fargestoffer. I tillegg stilles det krav til dyrevelferd utover norsk lov.

Vareutvalg 

MENY fører i dag over 350 varer som er økologiske. Totalt har butikkene tilgang på over 1300 økologiske varer. Det gjør oss til en av de beste på økologisk mat i Norge. Hos oss kan du blant annet velge økologisk frukt og grønnsaker, melk, ost, yoghurt, egg, brød, kjøtt, kaffe, juice, oljer, ketchup og sennep, hermetiske grønnsaker, pasta, sjokolade og sukkervare, frokostblandinger og bakevarer. De økologiske varene plasseres sammen med andre varer innenfor de forskjellige varegruppene.

Kunnskap 

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av sunn mat, og etterspørselen etter økologiske matvarer øker. Dagens kunder er bevisste på økologi, og setter høye krav til kunnskap i butikkene. MENY er opptatt av fagkunnskap hos medarbeiderne i butikkene.

For å øke kunnskapsnivået hos medarbeiderne har MENY utviklet et web-kurs om økologi som er tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg har alle butikkene egen økologisansvarlig som er ansvarlig for å koordinere, motivere og informere.

Kommunikasjon 

Varene er tydelig merket med binders med Ø-merket foran varen, og den ensartede merkingen går igjen på internettsider og i kundeaviser.

Mer om økologi i MENY her

Les mer på www.debio.no

Miljømerkede varer

Hos MENY finner du rundt 100 miljømerkede varer i dag, deriblant vask- og rengjøringsmidler, hygieneartikler, papirprodukter og batterier.

Miljømerket Svanen

Om Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Det gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe. Svanemerkede rengjøringsmidler oppfyller for eksempel strenge krav knyttet til giftighet og nedbrytbarhet, i tillegg til å ha god vaskeevne.

Vareutvalg kommunikasjon

Hos MENY finner du rundt 100 miljømerkede varer i dag, deriblant vask- og rengjøringsmidler, flekkfjerner, hygieneartikler, papirprodukter og batterier. De svanemerkede varene plasseres sammen med andre varer innenfor de forskjellige varegruppene. Varene er tydelig merket med binders med Svanemerket foran varen, og den ensartede merkingen går igjen på internettsider og i kundeaviser.

Les mer på www.ecolabel.no

Etikk i verdikjeden

Bak hvert produkt MENY selger, står det mennesker. Vi ønsker å bidra til at varene våre kunder kjøper er produsert på en anstendig og verdig måte.

Arbeidet med etikk i verdikjeden handler blant annet om å forhindre barnearbeid og å fremme retten til fagorganisering, trygge arbeidsplasse og bærekraftig miljøforvaltning.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og for andre samarbeidsparter har NorgesGruppen vedtatt etiske retningslinjer ovenfor våre leverandører. Etiske retningslinjer for leverandører er basert på FN og ILO-konvensjoner, disse er kontraktsfestet med sentrale leverandører. NorgesGruppen har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2001 og rapporterer årlig på arbeidet med etikk i verdikjeden.

Les mer på http://www.norgesgruppen.no/samfunnsansvar/etikk-i-verdikjeden/

Fairtrade

Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i utviklingsland og forbrukere i vestlige land. MENY har ett stort utvalg av Fairtrade-merkede produkter. 

Fairtrade er en organisasjon som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Målet er at mer rettferdige handelsbetingelser skal gi bønder og arbeidere muligheten til selv å bekjempe fattigdom.

Krav til arbeidsforhold og handelsbetingelser sørger for at bønder og arbeidere i utviklingsland får bedre betalt for råvarene de dyrker. Fairtrade-merket garanterer at produsentene får en minstepris for varene sine som dekker bærekraftige produksjonskostnader og levekostnader. Merket garanterer også en premium i tillegg til prisen som skal brukes til lokale sosiale prosjekter eksempelvis, skole, brønn, helsetjeneste.

Ytterligere stilles det miljøkrav til produksjonen, blant annet til reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing.

MENY har fokus på matglede kombinert med et stort vareutvalg, og fører i dag et stort utvalg på fairtradeprodukter. Ordningen bidrar eksempelvis til at lokale bønder i Guatemala får en rettferdig pris for kaffen de selger. Fairtradeordningen er med på å stabilisere økonomien til fattige kaffeplukkere, og bidrar dessuten til å gjennomføre ordninger som fødselspermisjon, bygging av skoler og helsestasjoner. 

Relaterte artikler