Konkurranseregler julelotteriet

Hvem kan delta?

 • For å kunne delta i konkurransen skal du ha fylt 18 år.
 • Kun personer bosatt i Norge kan delta i konkurransen.
 • Ansatte i MENY AS kan delta i konkurransen. Involverte i administreringen av konkurransen kan ikke delta.

Konkurranseperiode:

 • Konkurransen forgår fra 1. til og med 24. desember

Hvordan deltar du?

 • Klikk på Prøv Julelykken for å trekke et lodd. En person kan bare trekke ett lodd hver dag.
 • En person kan bare vinne julelotteriet to ganger.
 • Ved mistanke om juks har MENY AS rett til å sjekke og utelukke deltagere.
 • MENY forbeholder seg retten til å holde tilbake premier dersom det er mistanke om juks.
 • Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Vinnere:

 • Det blir trukket én vinner hver dag som mottar én premie.
 • Du vil med en gang få beskjed om du har vunnet eller ikke.
 • Vinneren vil få et loddnummer/vinnernummer som er unikt for dagens vinner. Dette vil vises når vinnerskjema er fylt inn. Loddnummeret vil også bli sendt i e-post til vinneren. 
 • Vinnere vil bli bedt om å oppgi loddnummer som kontroll.
 • Vinnere trekkes tilfeldig, det er ikke mulig å påvirke hvem som vinner.
 • En person kan maks vinne to ganger i løpet av hele lotteri-perioden.
 • Du kan få automatisk påminnelse slik at du hver dag husker på å trekke et nytt lodd. Denne tjenesten benytter du ved å registrere din e-post. Din informasjon vil kun bli brukt til dette formålet og ikke delt med andre. Etter at julelotteriet er avsluttet vil du få en «takk for deltagelsen» e-post der du har mulighet for å melde deg på MENYs nyhetsbrev.
 • Vinnere kontaktes direkte etter å ha lagt igjen sin kontaktinformasjon i kontakt-skjemaet som vinnere får opp. 
 • Helgevinnerne kontaktes påfølgende mandag. 

Premier:

Personlige data:

 • Deltagelse i konkurransen betinger ikke registrering av din informasjon. Kun dersom du vinner har vi behov for din kontaktinfo.
 • Dersom du melder deg på e-post tjenesten for påminnelse, må du registrere e-post. Denne vil kun bli brukt til dette formålet og oppbevares under sikre forhold og deles ikke med tredjepart.
 • Kontaktopplysninger vil alene bli brukt til kontakt i forbindelse med konkurransen.
 • Alle personlige data, som overdras, oppbevares under sikre forhold og deles ikke med tredjepart.

Skrivefeil og utilsiktede feil:

MENY AS, eller andre enheter eller andre partnere direkte eller indirekte involvert i denne konkurransen, tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Spørsmål?

 • Spørsmål omkring konkurransen kan rettes til: karoline.johanne.melhus@meny.no