KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i ny drakt

KyllingGården – kvalitet og dyrevelferd i ny drakt

KyllingGården oppstod som et svar på forbrukernes ønske om kylling som ble fôret narasinfritt. Etter fem suksessfulle år er det på tide å vise fram flere av de flotte sidene ved KyllingGården.

I oktober 2014 raste debatten om narasinbruk i kyllingfôr. Forskere og opinionsledere uttrykte bekymring, og mange forbrukere sluttet helt å kjøpe kylling.

Kyllingsalget stupte, og daglig var det nye saker i de landsdekkende avisene om overforbruket av narasin i kyllingfôret. Forbrukerne hadde for alvor satt ned foten; De ønsket å enkelt kunne velge kylling som ikke hadde narasin i fôret. Nettopp slik ble KyllingGården til. 

Kjøp KyllingGården hos MENY:

Samarbeid mellom MENY og Prior

Prior tok utfordringen på strak arm, og jobbet på spreng sammen med Meny for å kunne tilby den kyllingen forbrukerne ønsket. Dette ble den aller første serien med produkter av standardkylling som ikke hadde narasin i fôret. – ikke bare i Norge, men trolig i verden.

Med trivselstiltak som slike kasser, får de unge kyllingene et miljø rikt på naturlig aktivitet under oppveksten. Med trivselstiltak som slike kasser, får de unge kyllingene et miljø rikt på naturlig aktivitet under oppveksten.

Prior satte seg så et mål om at all kylling skulle fôres narasinfritt innen 2016, og i dag er all kyllingproduksjon uten narasin.

På lanseringstidspunktet ble narasinfritt kyllingfôr det store fokuset på emballasjen, men det er på tide å sette fokus på menneskene bak denne flotte serien kyllingprodukter.

Derfor vil du nå framover se bøndene bak de gode produktene på emballasjen. KyllingGården handler nemlig ikke bare om narasinfritt fôr, men også dyrevelferd. Kyllingprodusentene til KyllingGården kommer fra nøye utvalgte gårder, og disse vil vi gjerne vise fram!

Stina og Petter Aarsland fra Lundsrud Gård er glade for at dagens kylliger er mer aktive og har bedre helse. Stina og Petter Aarsland fra Lundsrud Gård er glade for at dagens kylliger er mer aktive og har bedre helse.

Lundsrud Gård

En av disse utvalgte gårdene er Lundsrud Gård. Her har Petter og Stina drevet gården siden 2008, og de har levert kylling til KyllingGården helt siden starten av 2015. Fordi begge er svært opptatte av dyrevelferd får kyllingene fôr som gir balansert vekst. Flere trivselstiltak gir mer aktivitet og de har større plass å boltre seg på.

Vi ser tydelig at bedre plass gir aktive og friske kyllinger!

Viktige trivselstiltak

I tillegg til narasinfritt fôr, har kyllingene fått bedre plass og elementer i kyllinghusene som bidrar til økt aktivitet og trivsel.

De har kasser som gir hvileplass og flisballer som stimulerer kyllingens søke- og hakketrang. De har også fått torvhauger slik at de kan strøbade. Kort og godt; et mer naturlig miljø for kyllingen å vokse opp i.

Det er viktig at produksjonsdyr har nok å holde på med. Dyr som har et miljø som oppfordrer til aktivitet, holder seg friskere. Kyllinger er unge og lekne dyr og et rikt, stimulerende miljø med god plass bidrar til at kyllingene trives bedre.

Framover vil man se utvalge bønder på emballasjen, og litt om både gården og driften. Framover vil man se utvalge bønder på emballasjen, og litt om både gården og driften.

Bevisst valg

Med det nye designet som har kommet, vil dette komme enda bedre fram i kjøledisken. Ikke bare kan man ta et bevisst valg i forhold til hva kyllingen er fôret med i sin oppvekst, men også med tanke på dyrevelferd.

Det blir nå mer og mer fokus på dyrevelferd i industrien. Dette kommer både deg og dyrene til gode, og gir i tillegg ekstra godt kjøtt!

KyllingGården kommer fremdeles kun fra utvalgte Prior-gårder, og produseres bare for MENY.