MENY løfter norsk matkultur

MENY løfter norsk matkultur

Veksten i antall dagligvarebutikker med begrenset sortiment ensretter norsk matkultur og gjør det vanskeligere for lokalmatprodusentene. MENY fortsetter å løfte norsk matkultur og gir lokalmatprodusenter og leverandører av norske matskatter stadig større plass i butikkhyllene.

Vår satsing på lokalmat

Lokalmat er mat- og drikkeprodukter medenten lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie. Interessen for norsk lokalmat er økende blant våre kunder.

Målsetningen vår var å ha 450 lokalmat leverandører fra hele landet innen 2017. Det har vi allerede oppnådd. Målet vårt nå er at disse leverandørene skal levere 2500 unike lokalmat produkter. I dag har vi 2375 lokalmatvarelinjer, blant disse har mer enn 100 produkter aldri vært tilgjengelig i en dagligvarebutikk før.

Vårt bidrag til lokal verdiskapning

1959 var det nesten 200.000 gårdsbruk som var i drift i Norge. I 2015 hadde tallet sunket til 41.800. Den norske bonden har fått stadig flere utfordringer og mange står i ferd med å legge ned driften fordi de ikke er lønnsomme.

Vi i MENY ser både hensynet til miljø og bevaring av arbeidsplasser som betydelige grunner til å opprettholde norsk matproduksjon. Derfor startet vi en kartlegging av norsk regionalmat i 2011. Av de 1200 leverandørene som ble gjennomgått kom nesten en tredjedel igjennom nåløyet. Tre av disse er Eiker Gårdsysteri, Gårdsand og Bjertnæs& Hoel. Alle tre har opplevd en høy volumvekst og omsetningsvekst etter at de startet samarbeidet med MENY.

  • Eiker Gårdsysteri produserer fantastisk ost fra glade kuer. Er særlig kjent for oster som Tilsiter og den prisbelønnede Holtefjellosten.
  • Gårdsand leverer and og kylling til MENY. Gårdsand stiller strenge krav til sine produsenter når det gjelder dyrevelferd og fôr. Fôret er lokalprodusert og fritt for tilsetningsstoffer som narasin og andre medisiner.
  • Bjertnæs & Hoel dyrker spennende potet sorter og hjertesalat på Nøtterøy. Brenner for lokal forankring, norsk matproduksjon og kunnskapsdeling med forbrukerne.

Vår respekt for norske matvarer

Norsk matkultur er viktig. Generasjonene før oss lagde lefser, sylte og prim fra bunnen av. Det skal også neste generasjon kunne gjøre. Ved å tilby de beste norske råvarene kan fremtidens generasjoner også få muligheten til å lage norske matretter. Vi ønsker å ta vare på tradisjonene, håndverket og de unike produktene som alltid har preget matkulturen vår.

Kartleggingen av lokal- og regionalmat, som startet i 2011 i regi av MENY-Lauget, var et systematisk samarbeid med lokale produsenter for å gi deres «matskatter» en større rekkevidde. Kriteriene for å komme gjennom nåløyet var lokal identitet, preferert kvalitet, mattrygghet, og mulighet til å levere til minst én butikk. 

Høy leveringsdyktighet var ikke et krav, men påvirket hvor mange butikker som har mulighet til å føre produktet. I kartleggingen ble alle matvarer nøye gjennomgått og prøve smakt av MENYlauget.

Lauget består av fagfolk fra hele landet. Disse er kokker, butikkslaktere, pølsemakere og sjømathandlere.

MENY lauget har selv reist omkring i landet og funnet skattene av norsk lokalmat.