Slik lever økologisk kylling

Økologiske kyllinger går fritt og spiser naturlig mat.

I økologisk kyllingproduksjon stilles det krav til bedre dyrevelferd. Det tas blant annet hensyn til kyllingens naturlige adferd, og man er opptatt av at den skal vokse i sitt naturlige tempo og ikke være stresset. Derfor ser du økologisk kylling gå fritt rundt, ofte hakkende i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre småkryp.

Slik lever økologiske kyllinger: 

  • Økologiske kyllinger går fritt og har mulighet til å bevege seg utendørs. 

  • Økologiske kyllinger har tilgang på naturlig lys. 

  • Økologiske kyllinger har tilgang på økologisk fôr. 

  • Økologiske kyllinger vokser stort sett i sitt naturlige tempo. 

  • Økologiske kyllinger som verper har tilgang på verpekasse. 

  • Økologiske kyllinger har mulighet til å trekke seg tilbake fra stress. 

  • Økologiske kyllinger har mulighet til å få ro. 

 

Hos MENY finner du blant annet økologiske egg og kylling fra Holte Gård i utvalgte butikker. Les mer her! 

Kilde: Matmerk.no