Litt mer bevegelse

All forskning viser at om du får til å bevege deg minimum 30 minutter hver dag (på en måte som gjør at du får får litt høyere puls) vil det bidra til en enorm helsegevinst.

30 minutter er ikke mye, allikevel sliter 83% av den voksne befolkningen i Norge med å få til dette i løpet av en dag. 

Vi har mange små muligheter i løpet av en dag til å være litt mer i aktivitet. Når dette betyr så mye for helsa vår er det mitt viktigste tips:

sørg for å beveg deg minimum 30 minutter hver dag.

Litt mer bevegelse i løpet av dagen kan være:

  •                         Å ta trappa i stedet for heisen
  •                         Å ta et av møtende i løpet av dagen gående ute i frisk luft
  •                         Å gå av en holdeplass før du er hjemme
  •                         Å være med på lekingen med ungene dine
  •                         Å gå en kveldstur 

Du trenger bare kroppen din - bruk anledningene som dukker opp og gjør noe du liker. 

 Lykke til!