Bruker- og salgsbetingelser

1. Generelle betingelser

Kjøp av varer på MENYs nettbutikk forutsetter medlemskap i Trumf. Se mer informasjon om Trumf og innmelding på www.trumf.no. Disse bruker- og salgsbetingelser gjelder sammen med kundebetingelsene i Trumf – se https://www.trumf.no/Om-Trumf/Kundebetingelser/. Ved motstrid skal disse salgsbetingelsene gjelde før TRUMF-betingelsene.

For mer informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til

2. Informasjon om selger

MENY.no org. nr. 977 066 727
Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon 21 61 20 00

MENY Kundeservice telefonnr 815 66 830
Epostadresse: nettbutikk@meny.no

3. Bestilling

Bestilling gjøres gjennom nettstedet nettbutikk.meny.no maksimalt 7 dager før varene skal hentes eller leveres. Kunden velger i bestillingsløsningen om det skal plukkes erstatningsvarer ved utsolgtsituasjoner. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelse sendt til kundens oppgitte e-postadresse. Bekreftet bestilling kan kanselleres inntil 6 timer før begynnelsen av det avtalte leveringstidrommet, etter dette er ordren bindende.

MENY Nettbutikk følger gjeldene lover og regler ved utsalg av aldersbestemte varer. Ved kjøp av aldersbestemte varer skal kunden være over 18 år. Det vil bli utført legitimasjonskontroll ved utlevering av alkohol og legemidler. Ved kjøp av legemidler er det er kun tillatt å kjøpe én pakning av samme virkestoff per kunde. Unntaket er når man kjøper 2 pakker med samme virkestoff, men der en er beregnet på bruk til voksne, mens den andre er beregnet til barn.

Under bestilling kan kunden ta stilling til om det skal plukkes erstatningsvarer eller ikke dersom en vare er utsolgt. Erstatningsvarene kan enten baseres på hva kunden har kjøpt før, eller andre lignende varer.

Kundens kan velge om bestillingen skal utleveres fra butikk, eller leveres hjem til kunden av MENY sin samarbeidspartner på levering av matvarer. Kundens leveringsgebyr avhenger av valgt leveringsmetode.

4. Priser og betaling

Alle priser i MENYs nettbutikk er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m. Alle Trumfkunder sparer Trumfbonus på vanlig måte slik som når man handler i fysiske butikker, dette gjelder uansett hva slags kort man benytter som betalingsmiddel, også kredittkort. Normalt får kundene 1 % Trumfbonus på alt som handles, mens utvalgte torsdager i året er det Trippel-Trumf Torsdag, og da får kundene 3% bonus på alt de handler, dette gjelder også i nettbutikken. Ekstra bonus i forbindelse med betaling med Trumf Visa blir bonusberegnet sammen med vanlig bonus pr transaksjon.

Prisene er de samme som i butikk, ved avvik får kundene den beste prisen. Det vil si at hvis en vare har gått opp i pris fra bestillingstidspunkt til hentetidspunkt vil kundene alltid få laveste pris, dette gjelder også tilbudsvarer. Unntak ved kjøp av ferskvareprodukter fra våre manuelle disker, kvantumsrabatter (3 for 2 el. 2 for kr xx) og kuponger, har disse gått ut på hentetidspunktet vil kunden betale normalpris. Alle medlemmer av fordelsprogrammet MinMENY har til enhver tid 4 personlige kuponger tilgjengelige i MinMENY-appen eller på MENY.no, og disse trekkes automatisk fra prisen på produktet når man handler. Kriteriene for at kupongrabatten skal slå til er at kupongen er aktivert enten i MinMENY-appen eller på MENY.no, og at kunden har kjøpt riktig kupongprodukt. Kupongrabatten vil først bli synlig på kvitteringen, som kunden mottar etter at varene er plukket og pakket i butikk. Dersom kunden oppdaterer en allerede bekreftet ordre, vil prisene bli beregnet på nytt, og oppdateringstidspunktet blir regnes som bestillingstidspunkt. Tilbud som da var gyldige på det opprinnelige tidspunktet for ordrebekreftelse, men som ved oppdateringstidspunkt er utløpt, vil da falle bort. Vi estimerer et antall bæreposer som vil bli brukt på en ordre, og kunden blir belastet for dette. Modellen er enkel, vi beregner en bærepose pr 300kr. Det vil si at handler man for 1000kr blir man belastet for 3 bæreposer. Brukes det flere poser enn dette, blir ikke kunden belastet for de ytterligere utover 3 poser.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via MENYs nettbutikk. Den totale kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling med et lite påslag på for å ta høyde for eventuelle avvik knyttet til erstatningsvarer og vektvarer. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket, og denne summen er aldri høyere enn reservert beløp. Dersom en kunde legger inn en ordre, for deretter å kansellere denne igjen, vil det likevel bli reservert et beløp på kundens konto. Dette kanselleres av MENY Nettbutikk med en gang, men kunden kan oppleve at beløpet er reservert på kontoen litt lenger. Hvor lenge en reservasjon varer er avhengig av kortutsteder, men normalt er mellom 5 og 7 dager.

Dersom kunden endrer en allerede bekreftet ordre vil det reserveres en tilleggssum på kundens konto basert på det som er endret på ordren.

Dersom varen er oppgitt med pris pr kilo, eller annet volummål, vil det bli angitt en estimert pris ved ordrebekreftelse. Den faktiske prisen blir først beregnet i det varene blir plukket, og det er denne prisen kunden blir belastet. Avvik i estimert pris og faktisk pris er omtalt i avsnittet over, ref prispåslag.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. Levering og forsinkelse

Ved henting av varer i butikk eller hentepunkt:

Dersom kunden har valgt å hente varer i butikk, vil kundens bestilling utleveres ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk i butikk og det er derfor ikke mulig å endre hentested. Kunden vil få en sms når varene er pakket og klare for henting. Denne smsen inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.

Ved forsinkelser vil MENY varsle kunden så fort MENY har kunnskap om det. Kunden kan ved forsinkelse heve kjøpet eller akseptere nytt hentetidspunkt. Ved manglende henting vil MENY prøve å kontakte kunden. MENY tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Dersom det er bestilt aldersbestemte varer som apoteksvarer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

Ved hjemlevering:

Kunden mottar en sms når varene er ferdig plukket. Denne smsen inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Deretter mottar kunde en sms fra sjåfør ca 15 minutter før ankomst med sporingslink til sjåføren. Dersom det er bestilt aldersbestemte varer som skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

Dersom forsinkelse oppstår skal sjåføren skal alltid ringe og varsle kunde om at leveransen blir forsinket.

Forsinket levering:

Ved for sen levering, men kunden kan være hjemme på nytt avtalt hentetidspunkt, skal varene leveres. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden tilsvarende leveringskostnad.

Ved for sen levering, og kunden ikke har mulighet til å være hjemme på det nye tidspunktet for levering, kan det avtales å sette igjen varene utenfor døren, på kundens ansvar. Dette skal bekreftes til sjåføren på sms fra kunde til sjåfør før sjåføren forlater adressen. Dersom ordren inneholder aldersbestemte varer, skal aldersbestemte varer tas med tilbake til butikk. Dersom varene ikke kan settes igjen hos kunden, skal sjåføren ta med seg varene tilbake til butikken. Kunden skal ikke belastes, og hele ordrebeløpet settes tilbake på kundens betalingskort. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden.

Ved for sen levering der noen hos kunden under 18 år har mulighet til å motta varene på nytt hentetidspunkt, og ordren inneholder aldersbestemte varer, skal aldersbestemte varer tas med tilbake til butikk, mens øvrige varer kan leveres. Summen på aldersbestemte varer overføres tilbake til kundense betalingskort, da kunden ikke fikk disse varene. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden.

Ovennevnte avvik skal fanges opp av systemet, og det er ikke kundens ansvar å melde fra om for sene leveringer for å få kompensasjon.

Kunde er ikke hjemme på avtalt leveringstidspunkt:

Sjåføren ringer kunden 1 gang på det oppgitte telefonnummeret ved ankomst til leveringssted dersom det ikke er noen hjemme. Sjåføren og kunden kan da avtale å sette igjen varene utenfor døren på kundens ansvar. Dette bekreftes pr sms fra kunde til sjåfør, før sjåføren forlater adressen. Aldersbestemte varer må tas med tilbake til butikk. Kunde belastes likevel for hele ordren, også aldersbestemte varer.

Dersom varene ikke kan settes igjen ved døren til kunden eller sjåføren ikke får kontakt med kunden, må varene tas med tilbake til butikk. Kunde belastes for hele ordren.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom MENYs nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34. Alle reklamasjoner skal være MENY i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice via tilbakemeldingsskjema på ordren. Link til ordre finner kunden i sms mottatt da varene var plukket, men kunden kan også gå via min ordrehistorikk i nettbutikken. Inne på den aktuelle ordren ligger link til skjema som fylles ut og sendes inn.

7. Uavhentede og returnerte bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet blir kunden belastet for varene som er bestilt. Det samme er tilfellet for varer som kommer i retur til butikk som følge av noen av situasjonene beskrevet i kapittelet «Levering og forsinkelse».

8. Angrerett

MENY forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Angrerettskjema kommer til kunden som vedlegg på ordrebekreftelseseposten. I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, 22 b);
  • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern elle rhygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);
  • Tjenester som det haster å få utført der forbrukeren ettertrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. MENY) om å besøke forbrukeren, § 22 i);
  • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på, § 22j);
  • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, § 22k);
  • Transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m)

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle MENY på en utvetydig måte via brev eller epost: MENY AS, Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo eller epost nettbutikk@meny.no. Du kan bruke angrerettskjema vedlagt bekreftelsesepost, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal MENY tilbakebetale alle betalinger MENY har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering MENY tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag MENY mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen. MENY foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med MENY. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

MENY kan holde tilbake tilbakebetalingen til MENY har fått tilbake varene, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet MENY om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

9. Kundens plikter

Den registrerte kunde – Trumfmedlem – er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via medlemsnummeret. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til MENY etter rutine beskrevet i kapittel 6. Reklamasjon.

10. Ekstraordinære forhold

MENY er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis MENY kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor MENYs kontroll, og som MENY ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

MENY er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MENYsin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

11. Force majeure

Er MENY forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MENY fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot MENY ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.

13. Forbehold

MENY forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at MENY ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. MENY AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

14. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Dette gjøres ved at du tar kontakt med Trumf kundeservice, kundeservice@trumf.no. For mer informasjon, se Trumf kundebetingelser kapittel 8. (https://www.trumf.no/Om-Trumf/Kundebetingelser/)

15. Nyhetsbrev og kommunikasjon

MENYs nettbutikk forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til MENY være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra MENY. Disse samtykkene kan administreres på min side på MENY.no.

MENY med logo er et registrert varemerke av MENY AS.

Alt innhold på disse nettsidene er MENY AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra MENY AS.