Slik jobber MENY med dyrevelferd

Slik jobber MENY med dyrevelferd

Oppdatert 21. juni 2021
MENY aksepterer ikke at dyr behandles dårlig. Vi er tydelige på, i avtaler med leverandører, at lover og regler for dyrehold skal følges. En egen Dyrevernspolicy er utviklet. MENY har også egne prosjekter der dyrevelferd står sentralt.

I MENY følger vi opp flesteparten av våre leverandører i samarbeid med vår eier; NorgesGruppen.  NorgesGruppen er en aktiv pådriver for at nasjonale krav innen dyrevelferd følges, både for det som kjøpes i Norge og for det som importeres.

NorgesGruppen samarbeider tett med leverandørene, og har tydelige krav og forventninger om god kontroll og kontinuerlig forbedring.

Heldiggrisene på Grøstad Heldiggrisene på Grøstad

MENY-prosjekter med fokus på dyrevelferd

I MENY har vi - i tillegg til dyrevelferd-samarbeidet vi har sammen NorgesGruppen – igangsatt flere egne leverandørsamarbeid der dyrevelferd står sentralt.

Et eksempel er Lerstang Kylling med rasen Ranger Gold. Dette er en ekte saktevoksende kyllingrase som vokser i sitt naturlige tempo, og som kjennetegnes ved at den er sunn, frisk, aktiv og lettbeint. Kyllingene har nok av plass å boltre seg på, med tilgang til veranda, halmballer, vagler, kråsstein, vann og fôr.

Et annet eksempel er Grøstadgris. Her er frilandsgrisene ute hele året og boltrer seg på store arealer, samtidig som de har tilgang til varmehytter, halm, rent vann og fôr. Prima Jæren og Angus er også MENY-prosjekter hvor dyrevelferd står sentralt. 

I MENY har vi dessuten 450 lokalmatprodusenter. Disse bøndene driver ofte i mindre skala, har kontroll på hele verdikjeden og er gjerne er opptatt av dyrevelferd og naturvern. 

Lokalmat er ofte mer bærekraftig

Lokalmat er ofte mer bærekraftig

Lokalmat er ikke automatisk mer bærekraftig enn storskala matproduksjon. Likevel er det enighet om at lokalmatprodusentene i sum representerer en bærekraftig utvikling.