Plast og emballasje

Plast og emballasje

Forsøpling av havene og global oppvarming er to av verdens største miljøproblemer. For mye plast ender i naturen. Valg av emballasje påvirker mengden klimagassutslipp.

I MENY reduserer vi plast der vi kan. Fra 2017 har vi spart flere hundre tonn. Særlig innen frukt, grønnsaker og engangsartikler - som lett ender i naturen - er det gjort store kutt. I tillegg er mikroplast faset ut. 

Plast kan være effektiv i kampen mot matsvinn. Vi må derfor finne alternative løsninger, uten å øke matsvinnet. Vi må også sørge for at plasten kan gjenvinnes og at den i størst mulig grad består av resirkulerbar plast.  

Vi samarbeider med produsenter, grossister og transportører, for å finne miljøvennlig emballasje. I regnestykket kommer plass og vekt knyttet til lagring og transport inn. Eksempelvis har skiftet fra hermetikk til papp gitt lavere klimautslipp, særlig knyttet til transport.

For å bidra til at alle blir flinkere til å resirkulere, for økt gjenbruk, jobber vi med gjenvinningsmerking på egen produkter, og stiller krav til at våre leverandører gjør det samme.