Driftssjef

Driftssjef

Driftssjefen er bindeleddet mellom butikkene og servicekontoret, og sørger for at kjøpmannen får den hjelp og støtte hun eller han trenger for å nå sine mål.

Oppfølging av regnskap, budsjetter og andre nøkkeltall er viktig for å sikre god kostnadskontroll og inntjening. 

Den viktigste oppgaven til driftssjefen er å være en god mentor for butikksjefene. Våre driftssjefer har ansvaret for 10-20 butikker og er mye på farten.

Bli kjent med Morten, driftssjef

Bli kjent med Morten, driftssjef

Jeg begynte i MENY som deltid på tidligere Ultra Bryn, i dag MENY, da jeg var 16 år. Det var en arbeidsplass hvor jeg trivdes godt, og ble sett av lederne mine. De gav meg mer ansvar.