Ferskvarekonsulent

Ferskvarekonsulent

Ferskvarekonsulenten har ansvar for å følge opp ferskvareavdelingene regionalt.

Han eller hun følger opp avdelingene slik at de er i henhold til MENY konsept, og at trygg mat rutiner iveretas. Ferskvarekonsulenten er også ferskvaresjefens sparringspartner når det gjelder vareutvalg, kompetansebehov og oppfølging av lærlinger.

De fleste av våre ferskvarekonsulenter har fagbrev som butikkslakter eller kokk, lang erfaring fra butikk og innehatt stilling som ferskvaresjef.

Bli kjent med Naim, ferskvarekonsulent

Bli kjent med Naim, ferskvarekonsulent

Etter endt lærlingetid som butikkslakter, fikk jeg jobb som kjøttansvarlig. Jeg deltok i traineeprogrammet og fikk etter hvert stilling som ferskvaresjef.