Skrei eller torsk, vet du forskjellen?

Skrei og torsk kan oppleves like i smaken, og kan derfor brukes som råvare i flere av de samme rettene. Noen forskjeller er det likevel.

Forskjellen mellom torsk og skrei

Det finnes mange forskjellige typer torsk langs norskekysten, men hovedsakelig skilles det mellom skrei og kysttorsk.

Hovedforskjellen på skrei og torsk er at kysttorsken er stedegen og oppholder seg langs norskekysten, mens skreien kommer svømmende fra Barentshavet.

- På grunn av de lange vandringene er skrei muskuløs og fast i kjøttet etter å ha tilbakelagt mange tusen kilometer. Derav kommer navnet ”skrei,” som sannsynligvis har opphav i det norrøne ordet skrida, som betyr å vandre, sier Espen Lie, leder av MENY-Lauget, MENYs egne mateksperter.

Skreien er fast og hvit i kjøttet, flaker seg lett og er litt søtlig og mineralrik i smaken.

Kvalitetsfisk fra den norsk-arktiske stammen

Ser du torsk merket med kvalitetsmerket SKREI®, er det en garanti for at fisken er er en ekte Gadus morhua. Det betyr at det er torsk fra den norsk-arktiske stammen som har vandret fra Barentshavet, og blitt fisket på de tradisjonelle gytefeltene langs norskekysten.

- Kvalitetsmerket betyr også at fisken er fanget, pakket og oppbevart etter strenge kriterier som garanterer at kunden får fersk skrei av ypperste kvalitet. Bare skrei som er fisket de siste 12 timene pakkes under dette merket, sier Lie.

Skreien på sitt beste i februar og mars

Skreien vandrer mellom oppvekstområdet i Barentshavet og gyteområdet langs norskekysten. Skreisesongen er en begivenhet mellom januar og april, hvor millioner av fisk kommer for å gyte – og da spesielt til områdene rundt Lofoten.

- Den offisielle starten på skreisesongen er 14. februar, Valentines Day. Derfor har skreien også fått tilnavnet "kjærlighetsfisken". Skreien er på sitt absolutt beste i februar og mars, sier Lie.