Økologisk laks hos MENY

Økologisk laks hos MENY
Nå får du økologisk laks hos MENY! Det er mange gode grunner til å velge økologisk laks. Det er snillere mot miljøet, bedre for fisken og dessuten inneholder laksen flere gode næringsstoffer enn vanlig oppdrettslaks.

Ifølge Debio, er målet  i økologisk akvakultur at naturressursene forvaltes på en slik måte at skadelige virkninger på miljøet unngås. Driften innrettes ut fra miljøhensyn, samt trivsel og god helse for fisken. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. 

Debio er Norges garantister for at varer merket med Debio godkjenningsmerke er produsert på en økologisk måte. De kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge, og de stiller ulike krav for å at produsenter skal kunne oppnå Debio-merket for økologisk havbruk.

Bedre plass i merden

Et av kravene som stilles er plass i merden som fisken oppholder seg i. Den økologiske laksen har bedre plass. Tettheten i merdene er 10 kilo fisk per kubikkmeter vann, mens konvensjonelt oppdrett kan ha 25 kilo fisk per kubikkmeter vann. 

Fôret

Økologisk laks fores med maritimt fôr, laget av avskjær fra fisk eller såkalt nedklasset fisk som ikke benyttes til menneskefôr  –  under forutsetning av at det er bærekraftig fiske. Fisken skal fôres på en slik måte at det bidrar til et naturlig fôropptak og minst mulig fôrspill. Lerøy sitt ordinære fiskefòr inneholder en høyere andel av de marine, sunne, essensielle fettsyrene EPA og DHA enn snittet av norsk laks.

Groe på merdene

Noten den økologiske oppdrettslaksen befinner seg i er fri for kobber, slik at man sparer miljøbelastningen dette kan gi. Noten må riktignok vaskes noe oftere, men miljøgevinsten har gjort at stadig flere konvensjonelle oppdrettere tar i bruk kobberfrie nøter.