Ord og uttrykk fra fårenes verden

Her har du en liste over ord og uttrykk fra nettsiden Fårikålens Venner som kan hjelpe deg når du arrangerer Fårikålfest og forklare Fårikålens fortreffelighet og overlegenhet.

Fårmel 1 Et annet og mer treffende ord på fårikåloppskriften. "Dette er fårmel 1-mat". Fru Fårtuna Fårikålens øverste (hellige) beskytter, et middagsselskap oppfordres til å takke henne for maten og lykken. "En skålfor Fru Fårtuna for lykken hun har brakt på vår tallerken".

Fårechecking En inspeksjon av fårekjøttet før og idet det legges i gryta. Det regnes som stor ære å bli invitert til dette. Fårecheckingen akkompagneres ofte av prøvesmaking av drikkevarene.

Fåre! Et utrop for å oppnå oppmerksomhet, gjerne brukt idet gryta settes på bordet, en begivenhet som krever 100% oppmerksomhet. Ordet erstatter i mange lag også ordet "skål" og brukes hyppig.

Fårspiel Ord for å beskrive tiden mellom ilegging av kjøtt og kål tilservering av fårikål. Inkluderer ofte mimring av tidligere fårikålmiddager, og prøvesmak av tilhørende drikke.

Fårene Verb brukt for å uttrykke den samlende effekt en fårikålinvitasjon har. Av det gamle uttrykket "Folk og Fant, fåren Eder ved Gryten".

De Fårente Stater En undergrunnskultur med mål om en egen stat, uavhengig av nasjonalitet og religion, men befolket av fårikålelskere.

Fårdervet Betegnelse på mennesker som ikke liker fårikål, jfr verset "Anklag ham ikke, han er fårdervet av fisk". Også en betegnelse for sauer med skrapesyke, bædi eller tvangsforestillinger om svinaktighet.

Fårtissimo Musikkuttrykk for allsang (flokk/kor) ifårikållag, ofte kjennetegnet med en eller flere tydelige vibratoer.

Fårce majeure Uttrykk for naturskapte og derav eneste legitime unnskyldninger for ikke å kunne delta ifårikållag så som storm og orkan, flom, brann, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Komfårt Konstant tilstand av velvære, oppnådd med fårikål.

Komfår-sone Den tilstand som oppnås i løpet av fårikållagets tre første munnfuller. Kjennetegnes av blanke øyne, opptrukket smilebånd, og økt lyst til å rope "Fåre!".

Fåregangsmann/kvinne En ærefull beskrivelse av personer som har tatt eller tar initiativ tilfårikålmiddag.

Fårestilling Fellesbetegnelse for fårikålmiddag, fra begynnelse tilslutt. "Ah, for en herlig fårestilling la oss ha en da capo snarest".

Fårgude Noen tar sin matglede til et høyere nivå (noen vilsifor høyt) og opphøyer fårikålen til noe guddommelig, de fårguder maten, og oppfordrer ofte til dans rundt fårikålgryta.

Fårse Av italiensk fårza, uttrykk for fårikålens smakfulle kraft, en utpreget fårse er viktig for smaksopplevelsen. Også et samleuttrykk for fårikålens mange fordeler, tidløshet, allmennhet, enkelhet.

Fårmell Mange (men absolutt ikke alle) ser på fårikålmiddag som en så stor begivenhet at den bør behandles med ærbødighet, på fårmelt vis. Dette inkluderer bl.a. dresskode, bordkort/-kavaler, taler etc.

Fårehavende Et enkelt begrep brukt til å avslå andre invitasjoner etter å ha blitt invitert tilfårikållag og ifølge Genevekonvensjonen grunn god nok til alle typer avslag. "Nei takk, jeg har et fårehavende".

Fårdype På egenhånd å øke kunnskap om fårikålmiddagens midtpunkt.

Fårtrylle Uttrykk for fårikålens evne til å målbinde og deretter åpne menneskers sinn for lystig samtale og samvær.

Får your eyes only Begrep brukt på middagsinvitasjoner mellom fårikålkjennere, for å unngå innblanding av fårdervede og fårrædere.

Fårsikring Ordning hvis det umulige skjer og noe går galt i tilberedelsen av fårikålen. Per dags dato tilbyr ingen assuranseselskap dette, hvilket er et tydelig tegn på hvor enkelfårikål er å lage.

Infårmasjon En invitasjons vitale opplysninger, så som tid og sted, fårekjøttets opprinnelse og eventuelt anbefalt drikke.

Fårelegg Det er den enkelte gjests plikt å komme til bords før gryta. Ved manglende oppfyllelse av dette, kan gjesten ilegges fårelegg eller fårenklet fårelegg ved delvis god grunn.

Fårelskelse Den amorøs-gastronomiske tilstand mange middagsgjester vil tre inn i løpet av, og etter, en bedre fårikålmiddag.

Fårfall Avbud til en fårikålmiddag (kun akseptabelt ved fårce majeure). Også en betegnelse på kroppens stadig

Kilde: http://www.farikal.no/