Distriktene til reineierne

Beskrivelse av utvalgte distrikter og deres beiteforhold

I Finnmark vandrer reinen hvert år opp til 600 kilometer langs den aturlige og urgamle flytteveiene mellom de ulike årtidsbeitene.

Om vinteren trives reinflokkene best på vidda, der de kan grave seg ned til mat under snøen. Om sommeren trekker reinen ned til kyststrøk for å finne næringsrike planter og viktige mineraler. Vår- og høstbeitet er normalt midtveis. Der har reineierne satt opp gjerder for skilling, merking og utvelgelseav dyr.

Distrikt 6: Várjjatnjárga

Reineiere

Jon Andreas Smuk, Iver Per Smuk, John Arne Neshavn, Ragnar B. Smuk, Inger Anita Smuk, Leif Einar Smuk, Niillas A. Smuk, Asllat Niillas Smuk, Ann Kristine Smuk, Magnar Meirud, Lars Omar Dahl, Torunn Smuk, Jovna Vars Smuk, Gunn Tove Balto, Marit Smuk Solbakk.

Beitebeskrivelse

Várjjatnjárga strekker seg over sju kommuner i Øst-Finnmark. Sommerbeitet foregår på Varangerhalvøya, hvor reinen blant annet spiser unike plantevekster som vokser i et arktisk klima. Vinterbeitet foregår på sørsiden av Varangerfjorden ned til finskegrensen, med et variert beite på vidde, skog og langs kyst.

Distrikt 7: Rákkonjárga

Reineiere

Frode Utsi, Stig Rune Smuk, Magne Andersen, Tove Utsi, Mari S. Andersen, Tor Alfred Utsi, Jon Arild Utsi, Kate Utsi.

Beitebeskrivelse

Distriktet strekker seg på begge sider av Tana-elva, fra Polmak langs finskegrensen til Berlevåg ved Barentshavet. Vinterbeitet er lunt med mye løs snø og med næringsrikt jordmonn på vidda, mens sommerbeitet langs kysten gir tilgang til salt og mineraler.

Distrikt 14A: Spierttagáisá

Reineiere

Tor Mikkel Eira, Petter John S. Utsi, Kjell Magne Eira, Nils Aslak J. Guttorm, Aslak Anders A. Anti, John Erik N. Eira, Samuel Anders Guttorm, Marit Ågot Utsi Anti, Petter S. Utsi, Per Iver Porsanger, Tor Henrik N. Eira, Samuel John N. Anti, John Arne L. Anti, Aslak Mathis N. Eira, Per John N. Anti
Ivvar Ande Sara Eira, Marit M. Anti, Jon Petter Anti, Johannes Mathis M. Guttorm, Aslak J. Utsi, Elen Anti Eira, Per Nils Eira

Beitebeskrivelse:

Reinen er på vår- og høstbeite i et kupert område med mye bjørkeskog nord for Karasjok mot Lakselv, mens vinterbeitet ligger sør for Karasjok. Sommerbeitet, som er et av de største i fylket, ligger øst for Porsangerfjorden mot Børselv. Her spenner terrenget fra fjære til høye fjelltopper. 

Distrikt 42: Beahcegealli

Reineiere

John Andreas j. Utsi, Briita-Marja Nutti, Mikkel Anders A. Gaup, Ellen Inga K. Hætta, Mikkel og Inger Marie Gaino Nilut, Ole Mahtte Magga, Margrethe og Morten John Mikkel A. Utsi

Beitebeskrivelse: 

Vinterstid beiter reinen i et variert terreng sørvest for Gálaniitu nær Kautokeino til finskegrensen. Sommerbeitet er øst for Reisadalen lengre nord, med frodige daler og luftige, kjølige fjell, som Beahcegealháldi på 1 326 meter. Reinflokken i distriktet beiter kun i innlandsstrøk, noe som gir kjøttet en særegen, mild smak.

 

Distrikt 34: Ábborášša

Reineiere:

Isak Mathis I. Triumf, Mikkel Aslak Mathis Hætta, Mikkel Mathis Mathis Eira, Anders A. Sara, Henrik A. Sara, Nils Ante N. Gaup, Marit Inga Hætta Sara, Mathis Thomas A. Sara, Ole Thomas Gaup, Johan Morten A. Gaup, Nils Isak A. Sara, Niga A. Gaup.

Beitebeskrivelse:

Distriktet strekker seg fra Kautokeino til Kvænangen i Nord-Troms. Vinterbeitet er variert med store skogs- og viddeområder i Báđášoavi, noen mil øst for Kautokeino. Kalving og høstbeitet er i Biedjovággi lengre vest, mens sommerbeitet er i Kvænangen, hvor reinen beiter på frodige gressområder.