Holte Gård - Drangedal

Holte Gård - Drangedal

På Holte gård i Drangedal kommune i Telemark er all innmark økologisk drevet og alt er kortreist – med mindre stress og skader på dyrene som en gevinst ved å tenke dyrevelferd.

Gården Holte ble kjøpt av nåværende eiere Bjørg og Halvor Olsen i 1984, og er på hele 1200 mål. 88 mål er dyrket innmark mens resten er skog og annen utmark. All innmark er i dag økologisk drevet, hvor en del blir brukt som beite for gårdens gjess og økologiske kyllinger. Resten av gresset slåes og pakkes i rundballer for salg.

Kort etter overtakelsen i 1984, ankom de første gjessene fra Stavanger. I 1989 kom det også ender til gårds, og gåse- og andekyllinger ble klekket ut i store mengder og sent med buss, tog og fly til privatpersoner landet over.

Eget slakteri på gården

I februar 2000 ble gårdsslakteriet på Holte Gård registrert og godkjent – og er i dag landets eneste private småskala-slakteri på fjørfe. I 2002 ble produksjonen utvidet enda en gang, etter ønske om å kunne levere en annerledes kylling. 

På Holte Gård har kyllingene god plass når de vokser opp og de lever lenger: 7 kyllinger pr. kvadratmeter og framfôring på 58-100 dager. Ved vanlig oppdrett av slaktekylling er det 23 kyllinger per kvadratmeter og framfôring på 32 dager.

En fordel med eget slakteri på gården er at fuglene slipper transport over lengre avstander, som minsker skader på fuglene og utsetter dem for mindre stress.

Dyrevelderd i fokus

Formen for oppdrett på Holte Gård skaper trivsel og gir liten grobunn for sykdom og bakterier, da unngås også bruk av antibiotika. Gourmet-kyllingen fra Holte Gård er derfor et unikt produkt blant kyllinger på markedet. I 2004 startet de også oppdrett av økologisk slaktekylling, som er godkjent av DEBIO.

På Holte Gård følges fuglene fra egg og kylling til ferdig produkt, og man prøver å gi fuglene et lykkelig liv og en «verdig død». 

Kjøp produkter fra Holte Gård hos MENY

Når fuglene skal slaktes, blir de hentet av en de kjenner (som har vært med i det daglige stellet), plassert i kasser og kjørt den korte veien til slakteriet. Dette skjer flere ganger om dagen for at de skal tilbringe kortest mulig tid i transportkassene.

Fuglene legges så manuelt i en elektrisk avliver, som bedøver dem før de avlives. Dette gjør at du kan spise produkter fra Holte Gård med god appetitt og god samvittighet fordi du vet at dyret har hatt et godt liv og har endt sine dager på en så god måte som vi ser er mulig.

På gården tenkes det nytt i forhold til produktutvikling, som ga andekråsconfit utmerkelsen Årets Nyskapning i den anerkjente kåringen Det norske måltid.

Produktene til Holte Gård får du i utvalgte MENY-butikker.