MENY tar miljøansvar og er Miljøfyrtårn-sertifisert

MENY tar miljøansvar og er Miljøfyrtårn-sertifisert

MENY jobber systematisk gjennom hele året med en rekke sentrale miljøtiltak. Nettopp derfor er hver eneste MENY-butikk og hovedkontoret - som eneste dagligvarekjede - Miljøfyrtårnsertifisert.

For å være Miljøfyrtårnsertifisert, må både butikkene og hovedkontoret oppfylle en rekke krav til blant annet innkjøp, energi, transport, utslipp, avfall- og kildesortering og arbeidsmiljø. I tillegg må løpende tiltak og nye krav for en mer miljøvennlig drift tas høyde for. Hvert år innrapporteres tall og målinger til Miljøfyrtårn, noe som resulterer i årlige sluttrapporter per butikk.

Miljøarbeidet krever bevisst oppfølging i hverdagen, både fra ledere og ansatte i butikk, men også fra hovedkontoret.

- Arbeidet er krevende, men viktig for oss. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og redusere vårt fotavtrykk så mye som mulig, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Halstensen sier at Miljøfyrtårn er viktig for å skape engasjement rundt miljøarbeidet ute i butikkene, og at sertifiseringen samtidig viser kundene at MENY tar sin del av ansvaret for å ta vare på miljøet.

 • Les mer om Miljøfyrtårn her

Du kan få innsyn i miljørapporten til din MENY-butikk ved å sende en forespørsel pr. mail hit

Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger. Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger.

Miljøområder MENY rapporterer på:

 • Energi: strømforbruket er høyt i en dagligvarebutikk som må ha stor kjølekapasitet, frysere og samtidig skal selge varm mat. Å redusere strømforbruket står derfor høyt på prioriteringslisten for miljøtiltak i MENY. Tiltak som gjennomføres er:
  • dører eller lokk på frysere
  • dører på kjøledisker og nattgardiner på kjølere når butikken er stengt
  • lysstoffrør og hallogenspotter skiftes ut med lyskilder av LED - som bruker mye mindre strøm
  • kjøle- og frysediskene utvikler varme, som igjen brukes til oppvarming av lokaler og forvarming av vann

 • Utslipp: dagligvarebutikker har tradisjonelt brukt HFK-gasser som kjølevæske i sine kjøleanlegg, og disse er uheldige for atmosfæren ved eventuell lekkasje. MENY skal derfor fjerne alle kjøleanlegg som benytter HFK-gasser, og pr nå har ca. 1/3 av butikkene vraket sitt gamle anlegg. Alle butikkene har fettutskiller for å fange opp fett fra ferskvare-aktivitet, slik at dette ikke kommer ut i kloakken og videre til havet.

 • Innkjøp: MENY tilbyr kundene et stort utvalg økologiske produkter, Svanemerkede produkter, FairTrade-produkter (rettferdig handel) og satser stort på lokalmat. I tillegg er MENY opptatt av å bruke mer miljøvennlige produkter i egen drift. Svanemerkede produkter er nedbrytbare i miljøet og er også bedre for helsa til de ansatte som benytter disse.

 • Kildesortering: sortering av avfall er lønnsomt både for butikken og for miljøet. MENY skal sortere ut alt som kan gjenvinnes og redusere mengde restavfall betydelig. Matavfall skal leveres til anlegg som omdanner dette til energi og kompost.

 • Matsvinn: å kaste fortsatt spiselig mat er ikke bra hverken for miljøet eller økonomien. For å redusere matsvinnet jobbes det hver dag med tiltak som bedre varerullinger, nedprising av varer som nærmer seg dato, salg av gårsdagens brød, salg av singel frukt og grønt fra pakker hvor deler er blitt dårlig, app’n Too Good To Go og donasjon til veldedige organisasjoner.

 • Plast: MENY ønsker å bidra til å redusere problemene knyttet til plast og forsøpling. MENY har derfor faset ut alle produkter som inneholder mikroplast og fjernet unødvendig engangsplast slik som engangsbestikk, sugerør o.l.

  MENY oppfordrer kundene til å bruke gjenbruksposer og tilbyr også papirposer - slik at salget av plastbæreposer går ned. MENY jobber dessuten med å redusere overemballering, velge gode emballasjealternativer til plast der det er mulig, samt i størst mulig grad benytte resirkulerbar plast.

 • Arbeidsmiljø: det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger.

 • Sunnhet: MENY skal jobbe for økt salg av frukt, grønt, sjømat, grovbrød og nøkkelhullsprodukter og redusert salg av salt, sukker og mettet fett.