MENY-butikkene er Miljøfyrtårn-sertifiserte

MENY-butikkene er Miljøfyrtårn-sertifiserte

MENY jobber systematisk med en rekke sentrale miljøtiltak. Nettopp derfor er hver eneste MENY-butikk og hovedkontoret - som eneste dagligvarekjede - Miljøfyrtårnsertifisert.

For å være Miljøfyrtårnsertifisert, må butikkene og hovedkontoret oppfylle en rekke krav til blant annet innkjøp, energi, transport, utslipp, avfall- og kildesortering og arbeidsmiljø. I tillegg må nye tiltak og krav tas høyde for. Hvert år innrapporteres tall og målinger til Miljøfyrtårn, noe som resulterer i årlige sluttrapporter per butikk.

Miljøarbeidet krever bevisst oppfølging, både fra ledere og ansatte i butikk, men også fra hovedkontoret.

- Arbeidet er krevende, men viktig for oss. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og redusere vårt fotavtrykk mest mulig, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Halstensen sier at Miljøfyrtårn er viktig for å skape engasjement rundt miljøarbeidet i butikkene, og at sertifiseringen viser kundene at MENY tar sin del av miljøansvaret.

 • Les mer om Miljøfyrtårn her

Du kan få innsyn i miljørapporten til din MENY-butikk ved å sende en forespørsel pr. mail hit

Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger. Godt arbeidsmiljø er viktig, derfor gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, og økt kvinneandel i ledende stillinger.

Miljøområder MENY rapporterer på:

 • Energi: strømforbruket er høyt i et supermarked, som både tilbyr varmmat og har stort behov for kjøl og frys. Å redusere strømforbruket er derfor høyt prioritert. Tiltak som gjennomføres er:
  • dører eller lokk på frysere
  • dører på kjøledisker og nattgardiner på kjølere når stengt
  • lysstoffrør og hallogenspotter skiftes ut med lyskilder av LED - som bruker mye mindre strøm
  • kjøle- og frysediskene utvikler varme, som igjen brukes til oppvarming av lokaler og forvarming av vann

 • Utslipp: dagligvarebutikker har tradisjonelt brukt HFK-gasser som kjølevæske i sine kjøleanlegg. Disse er uheldige for atmosfæren ved eventuell lekkasje. MENY skal derfor fjerne alle kjøleanlegg som benytter HFK-gasser. Pr januar 2020 har ca. halvparten av butikkene vraket sitt gamle anlegg. Utslipp av HFK skal være redusert med 90% innen 2025.
  Alle butikkene har fettutskiller for å fange opp fett fra ferskvare-aktivitet, slik at dette ikke kommer ut i kloakken og videre til havet.

 • Innkjøp: MENY tilbyr kundene et stort utvalg økologiske produkter, Svanemerkede produkter, FairTrade-produkter og satser på lokalmat. I tillegg er MENY opptatt av å bruke mer miljøvennlige produkter i egen drift. Svanemerkede produkter er nedbrytbare i miljøet og er også bedre for helsa til de ansatte.
  MENY bruker kun FSC-godkjent papir i trykte kundeaviser, og har redusert størrelsen og tykkelsen på papiret. Distribusjonsområdet og antall postkasser som får kundeavis i papir er redusert de siste årene, samtidig som den digitale distribusjonen øker.

 • Kildesortering: sortering av avfall er lønnsomt både for butikken og for miljøet. MENY skal sortere ut alt som kan gjenvinnes og redusere mengde restavfall betydelig. Matavfall skal leveres til anlegg som omdanner dette til energi og kompost.

 • Matsvinn: å kaste fortsatt spiselig mat er ikke bra hverken for miljøet eller økonomien. For å redusere matsvinnet jobbes det med tiltak som bedre varerullinger, nedprising av varer som nærmer seg dato, salg av Gårsdagens brød, salg av Omplassert frukt og grønt fra pakker hvor deler er blitt dårlig, overskuddsmat-app’n Too Good To Go og donasjon til veldedige organisasjoner.

 • Plast: MENY ønsker å bidra til å redusere problemene knyttet til plast og forsøpling. MENY har derfor faset ut alle produkter som inneholder mikroplast og fjernet unødvendig engangsplast slik som engangsbestikk, sugerør o.l.  MENY jobber dessuten med å redusere overemballering, velge gode alternativer til plast der mulig, samt i størst mulig grad benytte resirkulerbar plast.
  MENY oppfordrer kundene til å bruke gjenbruksposer og tilbyr også papirposer - slik at salget av plastbæreposer går ned.

 • Arbeidsmiljø: medarbeiderundersøkelser gjennomføres årlig, og det jobbes for å få flere lærlinger og arbeidspraksisplasser i butikkene, samt økt kvinneandel i ledende stillinger.

 • Sunnhet: MENY skal jobbe for økt salg av frukt, grønt, sjømat, grovbrød og nøkkelhullsprodukter og redusert salg av salt, sukker og mettet fett.