Foto: Erik Norrud
Bilde: Foto: Erik Norrud

Ferskvaresjef

Ferskvaresjefen har det daglige ansvaret for drift og utvikling av ferskvareavdelingene: kjøtt, fisk, ost, delikatesse/ferdigmat og bakeri. Inkludert personal-, budsjett- og resultatansvar

Alle diskene i butikken skal være flotte og i henhold til Menys kvalitetstandarder og krav. 

Sammen med sine avdelingsledere, for eksempel avdelingsleder fisk, sørger han eller hun for at alle avdelingene til enhver tid har nok varer, serviceinnstilt betjening, og at lønnsomheten ivaretas. 

Jobben er meget variert siden man som ferskvaresjef har ansvaret for mange ansatte, fagansvar for avdelingene, i tillegg til at jobben også innebærer en del administrative oppgaver.

Og selvfølgelig har en ferskvaresjef også et stort ansvar for at alle trives og har det gøy på jobben!

Her kan du se og lese mer om Lasse og Sven-Martins hverdag.