Fairtrade

Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i utviklingsland og forbrukere i vestlige land. MENY har ett stort utvalg av Fairtrade-merkede produkter.

Fairtrade-merket garanterer at produsentene får en minstepris for varene sine som dekker bærekraftige produksjonskostnader og levekostnader. Det stilles også miljøkrav til produksjonen, blant annet til reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing.

MENY har fokus på matglede kombinert med et stort vareutvalg, og fører i dag et stort utvalg på fairtradeprodukter. MENY satser på Fairtrade og vil tilby sine kunder stadig flere varer til konkurransedyktige priser.

Vareutvalg og pris 

MENY fører i alle våre butikker fra 34 ulike varer som er merket Fairtrade til nærmere 100 i de største butikkene. Fairtrade varene plasseres sammen med andre varer innenfor de forskjellige varegruppene. MENY har konkurransedyktige priser på fairtrade-merkede varer.

Kommunikasjon

Varene er tydelig merket med binders foran varen, og den ensartede merkingen går igjen på internettsider og i kundeaviser.

Tilgjengelighet 

MENY har ca 200 butikker lokalisert på øst-, sør, midt- og vestlandet. Se vår butikkoversikt.

Så man kan tenke på at hver gang noen slapper av og hygger seg med Faitradekaffe i kaffepausene bidrar de til at lokale bønder i Guatemala får en rettferdig pris for kaffen de selger. Fairtradeordningen er med på å stabilisere økonomien til fattige kaffeplukkere, og bidrar dessuten til å gjennomføre ordninger som fødselspermisjon, så vel som bygging av skoler og helsestasjoner. Så kan du eventuelt også ta litt Fairtrade-sukker i kaffen med god samvittighet! 

Fairtrade er en organisasjon som sørger for at bønder og arbeidere i utviklingsland får bedre betalt for råvarene de dyrker og eksporterer til land som Norge.