Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i utviklingsland og forbrukere i vestlige land. MENY har et stort utvalg av Fairtrade-merkede produkter.

MENY har fokus på matglede kombinert med et stort vareutvalg, og fører i dag et stort utvalg av fairtradeprodukter. MENY satser på Fairtrade og vi vil tilby våre kunder stadig flere Fairtrade-varer. 

Hva er Fairtrade?

Fairtrade-merket garanterer at produsentene får en minstepris for varene sine som dekker bærekraftige produksjonskostnader og levekostnader. Det stilles også miljøkrav til produksjonen, blant annet til reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing.

Kort fortalt, sørger Fairtrade for at bønder og arbeidere i utviklingsland får bedre betalt for råvarene de dyrker og eksporterer til land som Norge. 

Vareutvalg og pris 

Utvalget av Fairtrade varer er stort og butikkene har over 120 varer bestående kvalitetsvarer som roser, kaffe og bananer. Fairtrade varene plasseres sammen med andre varer innenfor de forskjellige varegruppene til konkurransedyktige priser.

Så man kan tenke på at hver gang noen slapper av og hygger seg med Faitradekaffe i kaffepausene bidrar de til at lokale bønder i Guatemala får en rettferdig pris for kaffen de selger.

Fairtradeordningen er med på å stabilisere økonomien til fattige kaffeplukkere, og bidrar dessuten til å gjennomføre ordninger som fødselspermisjon, så vel som bygging av skoler og helsestasjoner.

Så kan du eventuelt også ta litt Fairtrade-sukker i kaffen med god samvittighet!