Miljøvennlige butikker

Miljøvennlige butikker

Publisert 15. oktober 2020 Oppdatert 1. november 2022
Både i den daglige driften og i rehabilitering av butikker, er miljø på dagsordenen. Energiforbruket skal ned 15 prosent innen 2025, mens HFK-gasser skal fases helt ut.

- De største miljøgevinstene kommer når vi rehabiliterer eller åpner nye butikker. Da tar vi i bruk mer miljøvennlig teknologi, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

- Rehabilitering er tid- og kostnadskrevende, men vi jobber systematisk med langtidsplaner.

Eksempelvis ble MENYs største butikk, CC Vest i Oslo, rehabilitert i 2019. Her bidrar nytt kjøl- og fryseanlegg, fri for HFK-gasser, til redusert klimagassutslipp, men også til en energibesparelse på ca. 30-40 prosent. 

 

Overgang til LED gir butikken en strømreduksjon til lys på ca. 60 prosent. I tillegg er det investert i en løsning der overskuddvarmen fra kjøl- og fryseanlegg gjenvinnes og benyttes som varmekilde til varmtvann, ventilasjon og bakkevarme, noe som også bidrar til lavere strømforbruk.

Butikker rehabilitert pr 2022, med mer miljøvennlig utstyr og teknologi:

 • MENY Sarpsborg
 • MENY Sandved i Sandnes
 • MENY Røa i Oslo
 • MENY Sletten i Bergen
 • MENY Gulskogen i Drammen
 • MENY Tveita i Oslo
 • MENY Krøgenes i Arendal
 • MENY Triaden på Lørenskog
 • MENY Klosterfoss i Skien
 • MENY Sande
 • MENY Bjølsen i Oslo
 • MENY Manglerud i Oslo
 • MENY Mandal
 • MENY Ski Storsenter
 • MENY Vennesla
 • MENY Tuven på Notodden
MENY Gulskogen er en av flere butikker som har blitt ustyrt med mer miljøvennlig utstyr og teknologi MENY Gulskogen er en av flere butikker som har blitt ustyrt med mer miljøvennlig utstyr og teknologi

Redusert energiforbruk

For butikkene som ikke er rehabilitert de senere årene, jobbes det blant annet med å redusere energiforbruk ved å ha dører og lokk på kjølere og frysere, nattgardiner etter stenging, mer bruk LED-belysning, sentralstyring av lys og gjenvinning av overskuddsvarme fra kjøle- og frysediskene til oppvarming av lokaler og forvarming av vann.

Optimalisering av anleggsdriften for oppvarming og kuldeanleggene i butikkene er også i fokus.

Hindre miljøutslipp

Å hindre miljøutslipp er avgjørende for MENY, og noe butikkene er pålagt av myndighetene. Et forbud mot HFK-baserte kjøleanlegg, grunnet fare for lekkasjer, inntrer i 2030.

I MENY skal 90 prosent av våre gamle kjøleanlegg være byttet ut innen 2025.

Dette, sammen med lekkasjekontroll, skal bidra til å få ned utslippene med 90 prosent, målt mot 2010.

Alle MENY-butikkene har også fettutskillere for å sikre at fettet i vannet - knyttet til matproduksjon i ferskvareavdelingen - ikke kommer på avveie. 

Omfattende avfallssystem

En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning, er både bra for miljøet og butikkens lønnsomhet. MENY-butikkene har derfor, i samarbeid med NorgesGruppen, et omfattende kildesorteringssystem.

På bakrommet og på lageret kan avfallet sorteres i 15 ulike fraksjoner, som igjen blir hentet og går til gjenvinning.

Målet er at 85 prosent av avfallet i MENY skal kildesorteres innen 2025. På litt lenger sikt er målet 90 prosent.

I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende kildesorteringssystem med mål om å kildesortere 90 prosent av avfallet. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet.