Miljøvennlige butikker

Miljøvennlige butikker

Publisert 15. oktober 2020 Oppdatert 14. februar 2024
I den daglige driften og i rehabilitering av butikker, er miljø på dagsordenen. Energiforbruket skal ned 15 prosent innen 2025, mens HFK-gasser skal fases helt ut.

- De største miljøgevinstene kommer når vi rehabiliterer eller åpner nye butikker. Da tar vi i bruk mer miljøvennlig teknologi, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i MENY.

Eksempelvis ble MENYs største butikk, CC Vest i Oslo, rehabilitert i 2019. Nytt kjøl- og fryseanlegg, fri for HFK-gasser, har bidratt til redusert klimagassutslipp og en energibesparelse på 30-40 prosent. 

- Rehabilitering er tid- og kostandskrevende, men vi jobber systematisk med en langtidsplan.

Bare i 2022 og 2023 er 23 MENY-butikker rehabilitert med mer miljøvennlig utstyr og teknologi.

I rehabiliteringen gir overgang til LED-lys strømreduksjon på ca. 60 prosent. I tillegg gir løsningen der overskuddvarme fra kjøl- og fryseanlegg gjenvinnes som varmekilde til varmtvann, ventilasjon og bakkevarme lavere strømforbruk.

MENY Gulskogen er en av flere butikker som har blitt ustyrt med mer miljøvennlig utstyr og teknologi MENY Gulskogen er en av flere butikker som har blitt ustyrt med mer miljøvennlig utstyr og teknologi

Redusert energiforbruk

Alle MENY-butikkene har løpende fokus på redusert energiforbruk. Her er eksempler på tiltak:

  • Dører og lokk på kjølere og frysere
  • Nattgardiner ved stenging
  • Bruk av LED-belysning
  • Sentralstyring av lys
  • Gjenvinning av overskuddsvarme fra kjøl- og frysedisk til oppvarming av lokaler og vann.
  • Optimalisering av anleggsdrift; for oppvarming og kuldeanleggene

 

Miljøutslipp

Myndighetene har innført forbud mot HFK-baserte kjøleanlegg i 2030, grunnet fare for lekkasjer. I MENY skal 90% av de gamle kjøleanleggene byttes innen 2025. Nye kjøleanlegg, samt lekkasjekontroller, skal bidra til å redusere utslippene i MENY med 90 prosent innen 2025 (målt mot 2010).

Alle MENY-butikkene har fettutskillere for å sikre at fettet i vannet ikke kommer på avveie. 

Omfattende avfallssystem

En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet. MENY-butikkene har, i samarbeid med NorgesGruppen, et omfattende kildesorteringssystem.

Avfall sorteres i 15 ulike fraksjoner, som hentes for gjenvinning.

Målet er at 85 prosent av avfall i MENY skal kildesorteres innen 2025. På litt lenger sikt er målet 90 prosent.

I MENY har avfallet en verdi

I MENY har avfallet en verdi

MENY-butikkene har et omfattende system for kildesortering. Målet er å kildesortere 90 prosent av avfallet. En sirkulær økonomi med høy grad av gjenvinning er bra for miljøet og butikkens lønnsomhet.