Dette påvirker matvareprisene

Dette påvirker matvareprisene

Publisert 2. mai 2022 Oppdatert 5. mai 2022
Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. I 2022 vil økte priser på råvarer, dyrere strøm og transport være noen av grunnene til at matprisene trolig vil stige.

Hva bestemmer prisen på en vare?

Dagligvareprisene påvirkes av mange faktorer. Når du som kunde kjøper en vare i en av våre butikker, utgjør varekostnaden, dvs. prisen vi har betalt til leverandøre for varen, i snitt ca. 3/4 av prisen du betaler (eks. mva).

Lønninger til butikkansatte er nest største post, etterfulgt av husleie, strøm og andre driftskostnader. På lik linje med privathusholdninger, har strømutgiftene i våre butikker økt betydelig det siste året. 

Matvareprisene svinger også fra måned til måned mye grunnet sterk konkurranse mellom dagligvarekjedene. Det innebærer blant annet tilbudsperioder og kampanjer. Typiske tilbudsperioder er før jul og påsken og ved skolestart.

På enkelte konkurranseutsatte varer, kan prisene endres flere ganger om dagen!

Det er derfor viktig å se på prisutviklingen av mat og drikke over tid. Da ser vi at prisveksten på mat og drikke det siste året har hatt lik, eller lavere, vekst enn prisveksten på øvrige varer og tjenester (SSB).

I 2021 sank faktisk prisene på mat og drikke med 2 prosent i KPI, noe som er historisk mye. Det skyldes både avgiftsendringer og tøff priskonkurranse i markedet.

Vil prisene på mat øke i 2022?

Grunnet den usikre situasjonen i Europa med økte priser på råvarer, kunstgjødsel, strøm og transport, må leverandørene øke sine priser inn til butikkleddet. Dette gjelder for hele dagligvarebransjen. Økningen gjør at dagligvarekjedene igjen må sette opp prisen ut til deg som kunde.

Prisstigningene fra leverandører kommer normalt to ganger i året - i februar og juli - basert på forhandlinger. Ved ekstraordinære situasjoner, kan leverandørene melde inn prisøkninger utover disse to gangene i året, noe de gjorde i april 2020 og i mai 2022. Det er varslet prisøkning fra leverandørene i juli 2022.

Fakta om pris som du kanskje ikke visste..

  • Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at matprisene er uendret fra mars i 2021 til mars i år. Dette tross store svingninger fra måned til måned og at prisnivået ellers i samfunnet har økt.
  • I 2021 sank prisene på mat og drikke med 2% i Konsumprisindeksen, noe som er historisk mye.  Det skyldtes avgiftsendringer og tøff priskonkurranse i markedet.
  • Prisen på mat gjenspeiler kostnads- og avgiftsnivået i Norge. Nordmenn bruker i snitt 12% av lønnen sin på mat, ifølge SSB. I 1980 var tallet 20%.
  • Butikkprisene fastsetter vi med utgangspunkt i prisene vi får fra leverandørene, i kombinasjon med den knalltøffe konkurransesituasjonen i norsk dagligvare. Priser på konkurranseutsatte varer kan endres flere ganger pr dag.
  • MENY jobber for å være best på utvalg, men skal også ha attraktive priser. 

MENY jobber for å holde prisene nede

I MENY skal vi ha attraktive priser og være best på utvalg, ferskvarer og kvalitet. Vi skal også ha gode tilbud. Følg derfor med på tilbudene våre, du får full oversikt på meny.no.

Hver uke har vi mer enn 100 ukentlige tilbud på hverdagsprodukter. I tillegg har vi faste 3-for-2-kjøp, spennende helgekampanjer og lik pris som konkurrenter på First price-produkter. Vi skreddersyr også kupongtilbud til kunder, basert på hvilke varer de kjøper ofte.