Assisterende butikksjef

Assisterende butikksjef

Assisterende butikksjef har mye av det daglige ansvaret for driften sammen med kjøpmann.

Assisterende butikksjef er kjøpmannens stedfortreder, og må ha god innsikt i alle sider ved butikkdriften. 

Sentrale oppgaver er bemanning, varebestillinger, varepåfylling, og å sørge for et godt samarbeid mellom avdelingene.