Nær halvering av matsvinnet

Nær halvering av matsvinnet

Oppdatert 21. mars 2024
MENY har redusert matsvinnet med 45 prosent målt i tonn, mot 2015. I 2023 gikk matsvinnet ned med 11 prosentpoeng fra året før. – Vi er langt fra i mål, men glade for at vårt arbeid gir gode resultater, sier Unni Skjønhaug, driftsansvarlig for matsvinn i MENY.

Matsvinn er hverken bra for miljøet eller butikkenes lønnsomhet. MENY har derfor hatt matsvinn høyt på agendaen de siste årene.
– Å jobbe med matsvinn er ikke helt rett frem i MENY for vi ønsker samtidig å ha masse ferskvarer, stort brødutvalg, et duftende varmeskap og et spennende kantsortiment, sier Skjønhaug.

MENY jobber med matsvinn langs to akser. Det viktigste er at butikkene har presise bestillingsrutiner og god varelogistikk slik at det ikke blir mat til overs. Dernest må de ha gode rutiner og verktøy for å redde eventuell overskuddsmat.  
- I fjor traff vi bedre på bestillinger enn noen gang før, og vi reddet også mer overskuddsmat enn tidligere år, sier Skjønhaug.

Takker kundene
Hun understreker at MENY langt fra er i mål med sitt matsvinnsarbeid og jobber med økt intern bevisstgjøring, bedre rutiner og nye tiltak.
– Men vi tar med oss at vi i 2023 reddet fire ganger så mye overskuddsmat i tonn som i 2015. Innsatsen nytter. Vi må takke våre ansatte, men også kundene våre som er flinke til å benytte seg av våre nedprisingstilbud, sier Skjønhaug.

Både salget av Gårsdagens brød, Omplassert frukt og grønt og redusert pris på bakervarer før stenging har økt i 2023, det samme har donasjon til veldedighet. Antall varer solgt i nedprisingsdisken holder seg relativt stabil mot 2022, det samme gjelder for antall matposer reddet via Too Good To Go.

Ny teknologi gir kutt i kjøtt
Målt i verdi har MENY en reduksjon i matsvinn på 24 prosent mot 2015. Årsaken til at reduksjonen er lavere i verdi enn i tonn er blant annet at matsvinn-kuttene ikke er like høye på kjøtt som på bakervarer, frukt og grønnsaker, og kjøtt er en dyrere varegruppe.
- Vi må legge ekstra trykk på kjøtt, ikke minst fordi dette er en kostbar og CO2-intensiv vare. Vi har fått ny teknologi som vil bidra betydelig her de neste årene, sier Skjønhaug optimistisk.

En ny QR-kode med et tilhørende teknologisystem ble så smått innført i MENY-butikkene våren 2023. Koden, en såkalt 2D-kode, inneholder eksakt utløpsdato på hver vare og butikkene får automatisk varsling når varen nærmer seg utløpsdato. Butikkene styrer vareflyt, nye bestillinger og nedprisingsrutiner mer presist og effektivt med det nye systemet. Koden er foreløpig innført på ca. 100 produkter, for det meste ferske kjøtt- og fiskeprodukter.


For mer informasjon, kontakt:
Unni Skjønhaug, driftsansvarlig for matsvinn i MENY, tlf. 416 31 369, unni.skjonhaug@meny.no