Våre valg teller

MENY er som eneste dagligvarekjede Miljøfyrtårnsertifisert. Det innebærer at vi har fokus på redusert energiforbruk, lavere utslipp, mindre matsvinn og plast, samt økt kildesortering og gjenvinning. I tillegg ønsker vi å bidra til flere bærekraftige produkter, utvidet matmangfold, mer kortreist mat, bedret dyrevelferd, sunnere kosthold, styrket fagkunnskap og et inkluderende arbeidsliv. Med vår daglige lidenskap, skal vi endre folks matvaner!