MENYs bærekraftmål

MENYs bærekraftmål

Publisert 14. april 2021
For MENY handler bærekraft om å ta vare på godene; i naturen, menneskene og matkulturen. Det innebærer å unngå sløsing med ressurser, samt å gjøre det enkelt for kunder å handle mer bærekraftig. Her er MENYs bærekraftmål for 2025.

Hovedmål 2025:

Matsvinn: 50% mindre matsvinn

Matskatter: Vekst i lokalmat på 50% fra 2019

Energiforbruk: 15% mindre energiforbruk

Kildesortering: 85% kildesortering av avfall

Plastposer: 30% reduksjon i salg av plastposer

Matarbeiderne: 200 lærlinger, 300 arbeidstreningsplasser, 10% med fagbrev og større mangfold

MENYs hovedprioriteringer

Matsvinn: Å kaste mat er dårlig ressursbruk. Matproduksjon står for 30% av klimagassutslippene i verden. Å redusere matsvinnet er derfor det viktigste og mest effektive klimatiltaket i MENY.

Klima og miljø: MENY skal bidra til kutt i klimagassutslipp ved å redusere eget energiforbruk. Varesortiment-prosjekter, koblet mot redusert klimagassutslipp, skal også igangsettes.

Matskatter: MENY skal fremme lokalmat og bærekraftig matproduksjon. Mange av lokalmatprodusenten ivaretar arbeidsplasser, biologisk mangfold og matkultur, samtidig som de ofte er opptatt av ressursutnyttelse, naturvern, jordforvaltning og dyrevelferd.


Andre områder og mål
I tillegg til områdene nevnt over, jobber MENY aktivt med blant annet integrering, mangfold, fagkompetanse, sunnhet og folkehelse, plast/emballasje og dyrevelferd.

Anstendig arbeidsmiljø, rettferdig handel i verdikjeden, likestilling og korrupsjon er del av det løpende arbeidet i MENY.


ALE MENYs BÆREKRAFTSMÅL

Drift og fotavtrykk

 • Matsvinn: 50% mindre matsvinn
 • Energiforbruk: 15% mindre energiforbruk
 • Kuldeanlegg: 90% klimavennlige kuldeanlegg
 • Kildesortering: 85% kildesortering av avfall og 90% av matavfall
 • Fornybar: 50% fornybar energi
 • Plastposer: 30% reduksjon i salg av plastposer
 • Plast: 20% mindre plast
 • Klimanøytral: Klimanøytral innen 2030

Bærekraftig matproduksjon

 • Matskatter: Vekst i lokalmat på 50% fra 2019

Matarbeidere, mangfold og kompetanse

 • Lærlinger: 200 lærlinger, hvorav 3 av 5 får fast jobb
 • Arbeidstreningsplasser: 300 plasser, hvorav 2 av 5 får fast jobb 
 • Fagkompetanse: 10% av ansatte har fagbrev
 • Mangfold: 40% kvinner i ledergruppe, 50% i ledertrio i butikk og 40%  butikksjefer
 • Mangfold: Større mangfold i alder og etnisitet

Sunnhet og folkehelse

 • Mer grønt: 8% i vekst frukt og grønnsaker
 • Mer sjømat: 8% i vekst fisk og sjømat
 • Mer grovt: 8% i grovt korn (ris, pasta, brød, frokostblandinger)
 • Mer Nøkkelhull: øke andel Nøkkelhullprodukter med 2,5%-poeng
 • Mindre salt: 5% reduksjon i salt
 • Mindre sukker: 10% reduksjon i sukker
 • Mindre mettet fett: 5% reduksjon i mettet fett